Profiles

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Professor

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-16 31 69
E-post anders.nilsson@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 633
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Undervisningområden: Metod (Kriminologi 2, Avancerad nivå), Examensarbete avancerad nivå, handledning av uppsatser

Forskning

Forskningsområden: Brottslighet ur ett livsförloppsperspektiv, brottslighetens struktur och utveckling, social exkludering, utsatthet för brott 

Nuvarande forskningsprojekt:

 

Publikationer i urval (sedan 2010)

Artiklar i peer review-tidskrifter

Sivertsson, F., Nilsson, A., & Bäckman, O. (2020). Participation and Frequency in Criminal Convictions across 25 Successive Birth Cohorts: Collectivity, Polarization, or Convergence? Justice Quarterly, 1-24.

Estrada, F., Nilsson, A. & Pettersson, T. (2019). The female offender - A century of registered crime and daily press reporting on women’s crimeNordic Journal of Criminology 20(2), 138-156.

Bäckman, O., Estrada, F., & Nilsson, A. (2018). Locked Up and Locked Out? The Impact of Imprisonment on Labour Market AttachmentThe British Journal of Criminology.

Estrada, F., Nilsson, A. & Bäckman, O, (2017). The gender gap in crime is decreasing, but who’s growing equal to whomSociologisk forskning 54(4), 359-363.

Nilsson, A., Estrada, F., & Bäckman, O. (2016). The unequal crime drop: Changes over time in the distribution of crime among individuals from different socioeconomic backgrounds. European Journal of Criminology.

Bäckman, O., & Nilsson, A. (2016). Long-term consequences of being not in employment, education or training as a young adult. Stability and change in three Swedish birth cohorts. European Societies, 18(2), 136-157.

Aaltonen, M., Skardhamar, T., Nilsson, A., Højsgaard Andersen, L., Bäckman, O., Estrada, F., & Danielsson, P. (2016). Comparing Employment Trajectories before and after First Imprisonment in Four Nordic Countries. British Journal of Criminology.

Estrada, Felipe, Olof Bäckman, and Anders Nilsson (2016). The Darker Side of Equality? The Declining Gender Gap in Crime: Historical Trends and an Enhanced Analysis of Staggered Birth Cohorts. British Journal of Criminology, 56(6): 1272-1290.

Nilsson, A, Bäckman, O & Estrada, F (2014). Offending, drug abuse and life chances: a longitudinal study of a Stockholm birth cohort. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 15(2), 128-142.

Bäckman, O, Estrada, F, Nilsson, A & Shannon, D (2014). The life course of young male and female offenders: stability or change between different birth cohorts? British Journal of Criminology, 54(3): 393-410.

Estrada, F, Flyghed, J, Nilsson, A & Bäckman, K (2014). Why are occupational safety crimes increasing? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 15(1):3-18.

Nilsson, A, Bäckman, O & Estrada, F (2013). Involvement in Crime, Individual Resources and Structural Constraints. Processes of Cumulative (Dis)Advantage in a Stockholm Birth Cohort. British Journal of Criminology, 53(2): 297-318.

Estrada, F & Nilsson, A (2012). Does it cost more to be a female offender? Feminist Criminology, 7(3): 196-219.

Alm, S & Nilsson, A (2011). Cause for concern or moral panic? The prospects of the Swedish mods in retrospect. Journal of Youth Studies, 14(7): 777-793.

Nilsson, A & Estrada, F (2011). Established or excluded? A longitudinal study of criminality, work and family formation. European Journal of Criminology, 8(3): 229-245.

Bäckman, O och Nilsson, A (2011). Pathways to Social Exclusion. A Life-Course Study. European Sociological Review, 27: 107-123.

Estrada, F, Nilsson, A, Jerre, K & Wikman, S (2010). Violence at Work - The Emeregence of a Social Problem. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11(1): 46-65.

 

Böcker

Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (red.) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm.

Eriksson, L, Stenberg, S-Å, Flyghed, J & Nilsson, A (2010). Vräkt! Utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2009. Premiss: Stockholm.

 

Bokkapitel

Bäckman, O., Estrada, F. & Nilsson, A. (2017). Substance Abuse, Crime and the Life Course. In: Blokland, A., & van der Geest, V. (Eds.). The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology. Routledge.

Shannon, D, Bäckman, O, Estrada, F & Nilsson, A (2014). ”Youth and Crime in Sweden”. I Oxford Handbooks Online, Oxford University Press: New York.

Nilsson, A & Bäckman, O (2014). ”Unga vuxna som varken arbetar eller studerar: riskfaktorer och konsekvenser i fyra födelsekohorter”. I Olofsson, J (red.) Den långa vägen till arbetsmarknaden: om unga utanför. Studentlitteratur: Lund.

Estrada, F och Nilsson, A (2011). ”Fattigdom, segregation och brott”. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (red.) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm.

Bäckman, O och Nilsson, A (2011). ”Ung och utanför”. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (red.) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm.

Bäckman, O och Nilsson, A (2011). ”Social exkludering i ett livförloppsperspektiv”. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (red.) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm.

Alm, S, Bäckman, A, Gavanas, A och Nilsson, A (2011). “Inledning: Perspektiv på utanförskap”. I Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A & Nilsson, A (red.) (2011). Utanförskap. Dialogos: Stockholm.

 

Rapporter

Bäckman, O., Estrada, F., Nilsson, A., & Sivertsson, F. (2020). Den ojämlika brottsligheten: Lagföringsutvecklingen i demografiska och socioekonomiska grupper 1973-2017.

Bäckman, O., Estrada, F., Nilsson, A., & Shannon, D. (2013). Unga och brott i Sverige: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.

Bäckman, K, Estrada, F, Flyghed, J & Nilsson, A (2013). Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Arbetsmiljöverket, Rapport 2013:4.

Nilsson, A, Bäckman, O & Estrada, F (2011). Criminality and life chances. The importance of individual resources and structural constraints. I Rapport fra NSfK:s 53. Forskerseminar.

Wikman, S, Estrada, F & Nilsson, A (2010). Våld i arbetslivet – en kriminologisk kunskapsöversikt. Arbetsmiljöverket, Rapport 2010:4.

Senast uppdaterad: 28 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa