Stockholms universitet

Anders ParmentUniversitetslektor

Om mig

Anders Parment är ek. dr.  och lektor i företagsekonomi, specialiserad på marknadsföring. Sedan 2008 är Anders verksam vid marknadsföringssektionen vid Stockholm Business School/Företagsekonomiska Institutionen. Anders har en doktorsexamen från Linköpings universitet (LiU) (2005), en civilekonomexamen från LiU, en pol.mag. från Lunds universitet och en examen i konkurrensrätt från Örebro universitet. Förutom ekonomi och juridik har Anders studerat tyska, spanska och franska vid SU och LiU.

Anders är en välkänd samhällsdebattör och har håller gärna föreläsningar om aktuella ämnen som hållbarhet, marknadskommunikation och polarisering, pandemins effekter på konsumtion och arbetsmarknad samt hur nya generationer kan integreras i samhället. Här tillämpas gärna ett kritiskt perspektiv på exempelvis ett alltför flitigt fråga kunder eller företags ofta storslagna hållbarhetsanspråk trots tydliga brister i social hållbarhet. Mycket av detta finns i de mer än 50 böcker som Anders skrivit. En del av dem är läroböcker, en del är forskningsböcker och en del är debattböcker som nu senast "Det ängsliga samhället" tillsammans med Anna Dyhre.

Anders har vunnit många pedagogiska priser och Sveriges Marknadsförbunds pris för Årets Marknadsföringsbok fyra gånger, senast 2019 för boken Unboxing Marketing tillsammans med Benjamin Hartmann, Cecilia Solér och Jacob Östberg.

Undervisning

Anders undervisar inom grund- och fördjupningskurser i marknadsföring, på eMBA-programmet samt masterprogrammet för skolledare/rektorer i ekonomistyrning och nyckeltalsmätning.

Forskning

Anders forskningsintressen handlar dels om marknadssegmentering och då primärt i två dimensioner: generationsskillnader och skillnader mellan städer och landsort (metro, city och rural areas).

För tillfället pågår ett forskningsprojekt om urbaniseringens effekter tillsammans med Sara Brorström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt ett om marknadiseringens effekter på det svenska skolsystemetet/skolmarknaden tillsammans med Matti Skoog, SU/Åbo Akademi.

Publikationer, urval

Hartmann, B.J., Parment, A., Soler, C. & Östberg, J., 2020, Unboxing marketing: creating value for consumers, firms, and society, Lund: Studentlitteratur.


Guyader, H., Ottosson, M. & Parment, A., 2020, Marketing and Sustainability, Why and How Sustainability is Changing Current Marketing Practices, Lund: Studentlitteratur.


Brorström, S. & Parment, A., 2016, Various-sized municipalities dealing with growth issues: Different issues but the same solutions?” Scandinavian Journal of Public Administration, 20(4), 73-89.


Kotler, P., Armstrong, L. & Parment, A., 2020, Principles of Marketing. Scandinavian Edition, 3rd edition, London/Harlow: Pearson.


Parment, A., 2016, Die Zukunft des Autohandels: Vertrieb und Konsumentenverhalten im Wandel – Wie das Auto benutzt, betrachtet und gekauft wird, Wiesbaden: Springer.


Parment, A., 2013, ”Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing”, Journal of Retailing and Consumer Services, 20 (2), s. 189-199.


Schewe, Charles D., Debevec, Kathleen, Madden, Thomas J., Diamond, William D., 2013, ”'If You've Seen One, You've Seen Them All!' Are Young Millennials the Same Worldwide?”, Journal of International Consumer Marketing, 25 (1), s. 3-15.


Parment, A., 2008, “Distribution Strategies for Premium and Volume Brands in Highly Competitive Consumer Markets”, Journal of Retailing and Consumer Services, 15 (4), s. 250-265.


Klaffke, M. & Parment, A., 2011, ”Herausforderungen und Handlungsansätze für das Personalmanagement von Millennials”, i Klaffke, Martin (red.), Personalmanagement von Millennials: Konzepte, Instrumente und Best-Practice-Ansätze, Wiesbaden: Gabler Verlag.


Laurell, C. & Parment, A., 2015, Marketing Beyond the Textbook. Emerging Perspectives in Marketing Theory and Practice, Lund: Studentlitteratur.

 

Parment, A., 2014, Marketing to the 90s Generation. Global Data on Society, Consumption, and Identity, New York: Palgrave Macmillan.

 

Parment, A., 2014, Auto Brand. Building Successful Car Brands for the Future, New York: Kogan Page.

 

Parment, A., 2013, Die Generation Y. Mitarbeiter der Zukunft motivieren, integrieren, führen, Wiesbaden: Springer.

 

Nilsson, F., Olve, N-G., & Parment, A., 2011, Controladoria Para Fins de Competitividade: Formulação e Implementação de Estratégias Através do Controle Gerencial, Rio de Janeiro: Qualitymark

 

Nilsson, F., Olve, N-G & Parment, A., 2011, Controlling for competitiveness: Strategy formulation and implementation through management control, Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

 

Ekström, K.M., Ottosson, M. & Parment, A., 2017, Consumer Behaviour. Traditional and Contemporary Perspectives, Lund: Studentlitteratur.