Profiles

Björn

Björn Boman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
E-post bjorn.boman@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i utbildningsvetenskap och mitt forskningsprojekt fokuserar främst på prestationer inom utbildning i ett flertal nationella kontexter, som exempelvis Sverige, Sydkorea, Finland, Estland, Singapore, Taiwan och Vietnam. Mina forskningsområden inkluderar även musikindustrin i Sverige, Sydkorea och Japan, kulturpsykologi och kulturstudier (Sydkorea, Sverige), litteratur (Yukio Mishima), samt politisk historia (José Ortega y Gasset och Julius Evola).

 

I samband med min forskning arbetar jag med ett flertal olika metoder, till exempel systematiska litteraturstudier, diskurs- och innehållsanalys, närläsning, observationer, cost/benefit analysis (CBA), samt bivariat och multipel regressionsanalys. Teoretistiskt arbetar jag med bland annat Big Five (personlighetspsykologi), input/outout, kulturell globaliseringsteori (Pieterse), och han (한, ett koreanskt kulturpsykologiskt teoretiskt begrepp). Många forskningsartiklar, utöver de som nämnts nedan, blir förhoppningsvis publicerade online under våren 2020.

 

Tidigare utbildning: masterexamen i utbildningsvetenskap (Uppsala universitet, 2010), masterexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (Uppsala universitet, 2012), koreanska tre terminer och andra kurser (Stockholms universitet, 2014-2019).

 

Jag har arbetat 8 år som lärare i gymnasiet och grundskolans senare år, och blev nominerad till årets pedagog i Solna i juni 2019. Som lärare strävar jag efter att göra det som lärare säger åt eleverna att göra: vara flitig, visa intresse, uppmuntra förbättring, och anpassa sig till grupp- och individnivå på ett optimalt sätt. Jag har aldrig missat en arbetsdag eller tagit ledigt under läsåret.

 

Mina personliga intressen inkluderar främt fitness och resor (56 länder hittills). Är certifierad personlig tränare genom Ylab Education (Stockholm, 2007).

 

Forskningsprojekt: Educational achievement across the world (sammanläggning) 

 

 

Akademiska publikationer

 

Peer-review-granskade

2020: “Cultural Amnesia or Continuity? Expressions of Han in K-pop”. East Asian Journal of Popular Culture, 6 (1).

 

2019: What Makes Estonia and Singapore so Good? Globalisation, Societies and Education

 

2019: Achievement in the South Korean Music Industry. International Journal of Music Business Research, 8 (2). 

 

Övriga akdemiska artiklar (redaktörsgranskade)

2019: Worth narrowing the educational gap between South Korea and Sweden? A comparative analysis of PISA 2015

 

2019: ”Utbildning i det samtida Vietnam: förändringar och framgångsfaktorer” (Educational policies in Contemporary Vietnam: Development and Factors of Achievement). Orientaliska studier, 157 (June).

 

2015: “Koreansk skönhet som en förlängning av den koreanska vågen” (Korean beauty as an extension of the Korean wave), Orientaliska studier, 142. Denna har uppmärksammats i svensk press, https://www.sydsvenskan.se/2016-01-10/en-vag-av-skonhet

 

2015: Recension av John Lies book K-pop: Popular music, cultural amnesia, and economic innovation, (2014), Orientaliska studier, 141.

 

2015: “Det nutida Koreas religiösa landskap” (The Religious landscape of Korea), Orientaliska studier, 141.

 

2014: “K-popens globala begränsningar” (The Global Limitations of K-pop), Orientaliska studier, 140.

 

Akademisk konferens (föreläsare)

2019: “Educational Achievement in the Republic of Korea and Sweden: Worth to narrow the gap?”. Internationell konferens för 60-årsjubiléet för diplomatiska relationer mellan Kungariket Sverige och Republiken Korea vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern-, och Turkietstudier, Stockholm University, 23-24 maj, 2019.

Senast uppdaterad: 28 december 2019

Bokmärk och dela Tipsa