Profiles

Björn Philips, porträtt. Foto: Henrik Dunér

Björn Philips

Docent, universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 20 10
E-post bjorn.philips@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 8
Rum B 410
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt huvudområde för forskning och undervisning är psykodynamisk psykoterapi, särskilt nutida varianter som mentaliseringsbaserad terapi, affektfokuserad terapi och relationell psykoterapi. Min kliniska erfarenhet kommer främst från vuxenpsykiatriska området och omfattar ett ganska brett spektrum av psykiska problem, som personlighetsproblematik, psykos, depression och substansbrukssyndrom. Jag undervisar både på psykolog- och psykoterapeutprogrammet, främst om psykodynamisk diagnostik och behandling.

Forskning

Jag disputerade 2005 med avhandlingen Ideas of cure related to psychotherapy outcome: Young adults in psychoanalytic psychotherapy vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykoterapi.

Efter detta ledde jag två forskningsprojekt som utgick från Stockholms läns landsting, Beroendecentrum Stockholm, och Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning: Matching and Outcome of Psychotherapy at Addiction Clinics in Sweden (MOPACS) och Mentalization-Based Treatment for Dual Diagnosis (MBTDD) – A Randomized Controlled Trial.

Under fem års anställning vid Linköpings universitet 2011-2016 som universitetslektor och senare som biträdande professor ingick jag i forskningssamarbeten kring praktikbaserad forskning om psykoterapi, vilket innebär naturalistiska, kliniknära studier. Jag har fortfarande anknytning till Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och är bland annat huvudhandledare för tre doktorander: My Frankl, Ylva Söderberg Gidhagen och Carl-Johan Uckelstam.

Min forskning från senare år inbegriper flera studier av psykoterapiprocess. Ett pågående arbete är att utveckla och pröva en observatörsskala för psykoterapeuters relationskompetens.

Publikationer

Falkenström, F., Markowitz, J. C., Jonker, H., Philips, B., & Holmqvist, R. (2013). Can psychotherapists function as their own controls? Meta-analysis of the ”crossed-therapist” design in comparative psychotherapy trials. Journal of Clinical Psychiatry, 74, 482-491.

Frankl, M., Philips, B., & Wennberg, P. (2014). Psychotherapy expectations and experiences-discrepancy and therapeutic alliance amongst patients with substance use disorders. Psychology and Psychotherapy, 87, 411-424.

Frankl, M., Philips, B., Berggraf, L., Ulvenes, P., Johansson, R., & Wennberg, P. (2016). Psychometric properties of the Affect Phobia Test. Scandinavian Journal of Psychology, 57(5), 482-488.

Gidhagen, Y., Philips, B., & Holmqvist, R. (2017). Outcome of psychological treatment of patients with substance use disorders in routine care. Journal of Substance Use, 22(3), 343-352. DOI: 10.1080/14659891.2016.1200149

Holmqvist, R., Philips, B., & Barkham (2015). Developing practice-based evidence: Benefits, challenges, and tensions. Psychotherapy Research, 25, 20-31.

Holmqvist, R., Philips, B., & Mellor-Clark, J. (2016). Client and therapist congruence about the client’s problems, treatment alliance and outcome. Psychotherapy Research, 26, 399-409.

Konstenius, M., Larsson, H., Lundholm, L., Philips, B., van de Glind, G., Jayaram-Lindström, N., & Franck J. (2015). An epidemiological study of ADHD, substance use, and comorbid problems in incarcerated women in Sweden. Journal of Attention Disorders, 19, 44-52.

Konstenius, M., Jayram-Lindström, N., Guterstam, J., Beck, O., Philips, B., & Franck, J. (2014). Methylphenidate for Adults with ADHD Substance Dependence: A 24-week Randomized Placebo-controlled Trial. Addiction, 109, 440-449.

Lindgren, A., Werbart, A., & Philips, B. (2010). Long-term outcome and post-treatment effects of psychoanalytic psychotherapy with young adults. Psychology and Psychotherapy, 83, 27-43.

Möller, C., Karlgren, L., Sandell, A., Falkenström, F., & Philips, B. (2017). Mentalization-based therapy adherence and competence stimulates in-session mentalization in psychotherapy for borderline personality disorder with co-morbid substance dependence. Psychotherapy Research, 27(6), 749-765.

Philips, B. (2008). Young adults re-enacting in psychotherapy their relationship to a mentally disturbed parent. Psychoanalytic Psychotherapy, 22, 177-195.

Philips, B. (2009). Comparing apples and oranges: How do patient characteristics and treatment goals vary between different forms of psychotherapy? Psychology and Psychotherapy, 82, 323–336.

Philips, B., Karlsson, R., Nygren, R., Rother-Schirren, A., & Werbart, A. (in press). Tracing negative therapeutic reactions in the early therapeutic process in mentalization-based treatment with dual diagnosis patients. Psychoanalytic Psychology.

Philips, B., & Taubner, S. (2016). Mentalisierungsbasierte Therapie bei Suchterkrankungen. Persönlichkeitsstörungen, 20, 49-56.

Philips, B., & Wennberg, P. (2014). The importance of therapy motivation for patients with substance use disorders. Psychotherapy, 51, 555-562.

Philips, B., Wennberg, P., & Werbart, A. (2004). Unga vuxna i psykoanalytisk psykoterapi. Matrix, 21, 280-289.

Philips, B., Wennberg, P., & Werbart, A. (2007). Ideas of cure as a predictor of premature termination, early alliance, and outcome in psychoanalytic psychotherapy. Psychology and Psychotherapy, 80, 229-245.

Philips, B., Wennberg, P., Werbart, A., & Schubert, J. (2006). Young adults in psychoanalytic psychotherapy: Patient characteristics and therapy outcome. Psychology and Psychotherapy, 79, 89-106.

Philips, B., Werbart, A., & Schubert, J. (2005). Private theories and psychotherapeutic technique. Psychoanalytic Psychotherapy, 19, 48-70.

Philips, B., Werbart, A., Wennberg, P., & Schubert, J. (2007). Young adults’ ideas of cure prior to psychoanalytic psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 63, 213-232.

Wennberg, P, Philips, B., & de Jong, K. (2010). The Swedish version of the Outcome Questionnaire (OQ-45): Reliability and factor structure in a substance abuse sample. Psychology and Psychotherapy, 83, 325-329.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Björn Philips vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 16 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa