Profiles

Camilla von Below Foto: Psykologiska institutionen/HD

Camilla von Below

Vik. universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 38 38
E-post camilla.vonbelow@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 8
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag kombinerar forskning och undervisning med klinisk verksamhet som psykolog, psykoterapeut och handledare. Min forskning är inriktad på psykodynamisk terapi, särskilt på patienters perspektiv på terapi.

Kliniskt verksam är jag vid S:t Lukas samtals- och psykoterapimottagning i Uppsala, där jag tar emot för individualterapi, parterapi och handledning.

Psykologisk forskning och kunskap behöver göras tillgänglig för fler än forskare, psykologer, terapeuter och patienter. Jag är intresserad av att sprida den kunskapen, liksom av mötet mellan psykologisk kunskap, kultur och existentiella frågor i film och litteratur. Därför medverkar jag emellanåt vid filmkvällar, i radio och vid andra evenemang. Här kan du läsa mer om aktuella filmkvällar.

Undervisning

Jag undervisar i psykodynamisk terapi, anknytning, mentalisering samt terapi med unga vuxna på psykologprogrammen vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, liksom vid psykoterapeututbildningen vid Stockholms universitet.

Forskning

Avhandlingstitel

When psychotherapy does not help... and when it does: Lessons from young adults' experiences of psychoanalytic psychotherapy. (2017) Kan laddas ned här.

 

Utifrån intervjuer med unga vuxna som gått i psykodynamisk terapi, fokuserade jag på deras beskrivningar av svårigheter och missnöje med terapin, liksom hur de beskrev terapier som inte ledde till symtomlindring. Med hjälp av grundad teori skapade jag en modell för deras upplevelser och sammanfattade kliniska implikationer av denna.

Senast uppdaterad: 28 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa