Profiles

David Cardell, photo

David Cardell

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 16
E-post david.cardell@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 428
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

David Cardell är studierektor och universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV). Cardell har varit verksam vid BUV sedan 2017 och innan dess med uppdrag som projektledare inom forskningsverksamhet vid statlig myndighet, lektor i sociologi samt som postdoktoral forskare med inriktning barndomssociologi.

Tidigare studier handlar om barn och konsumtion, fokus på ideal om lycka/"happiness" liksom tillhörande barndom och familjeliv. Centrala publikationer behandlar kommersiella idrottsläger (se t.ex. lic-avhandling, 2009; Malmö högskola/Örebro universitet) och temaparker/nöjesparker (se t.ex. doktorsavhandling, 2015; Linköpings universitet). Avhandlingen från 2015 är ett av få arbeten som gör ett etnografiskt bidrag till studier av nöjes- och temaparker, där barn och deras familjer fokuseras - den kan laddas ner här.

Som tvärvetenskapligt orienterad forskare arbetar David Cardell med olika material, utifrån ansatser och teorier inom bland annat kulturstudier, STS och sociologi. Aktuella forskningsintressen, bl.a.: rumslig reglering, ledarskap, teori(utveckling) om "happiness" samt relationen mellan barndom-föräldraskap-marknadsaktörer. En aktuell och central ambition är att bidra till utveckling av området kritiska barndomsstudier ("critical childhood studies").

Vid BUV undervisar David Cardell på alla nivåer, bland annat inom lärarutbildning. 

Uppdrag som studierektor inom avdelningen BUVA innefattar bl.a. fristående kurser och Masterprogram i ämnet barn- och ungdomsvetenskap, samt kursen Sociala relationer i skolan.

Under år 2020 är David Cardell verksam som pedagogisk ambassadör vid BUV och CeUL. 
 

Senast uppdaterad: 24 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa