Profiles

David Cardell, photo

David Cardell

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 16
E-post david.cardell@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 24
Rum 203
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Min forskning handlar om barn och konsumtion, med fokus på ideal om lycka/"happiness" liksom konstruktioner av samtida barndom.

Empiriskt har jag fokuserat på framväxten av kommersiella idrottsläger (lic-avhandling; Malmö högskola/Örebro universitet) och temaparker/nöjesparker (doktorsavhandling; Linköpings universitet). Som tvärvetenskapligt orienterad forskare arbetar jag med olika material och utifrån ansatser och teorier inom bland annat kulturstudier, STS och sociologi.

Avhandlingen från 2015 är ett av få arbeten som gör ett etnografiskt bidrag till studier av nöjes- och temaparker, där barn och deras familjer fokuseras - den kan laddas ner här.

Jag undervisar på alla nivåer. Handleder gör jag gärna, och då särskilt uppsatser som handlar om aktuella samhällsfenomen, populärkultur, konsumtion, och fritid utifrån ett kritiskt perspektiv.

Aktuella forskningsintressen, bl.a.: rumslig reglering, ledarskap, teori(utveckling) om "happiness" samt relationen mellan barndom-föräldraskap-marknadsaktörer.

Tidigare har jag varit anställd som projektledare inom forskningsverksamhet vid statlig myndighet, som lektor i sociologi samt som postdoktoral forskare med inriktning mot barndomssociologi.

 

Senast uppdaterad: 13 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa