Stockholms universitet

Maria DeijfenProfessor

Om mig

Välkommen till min hemsida! Jag är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, och studierektor för forskarutbildningen i matematisk statistik. Mitt forskningsområde är diskret sannolikhetsteori, med tonvikt på spatiala strukturer och slumpgrafer.

Publikationer

ArXiv-versioner av mina publikationer nås via publikationslistan.

Konferenser

- Probabilistic midwinter meeting, 11-12 januari, Umeå.

- Stochastic reinforcement processes and graphs, 5-11 mars, Oberwolfach.

- Random discrete structures, 20-24 mars, Munster.

Forskningsprojekt