Stockholms universitet logo, länk till startsida

Maria DeijfenProfessor

Om mig

Välkommen till min hemsida! Jag är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, och studierektor för forskarutbildningen i matematisk statistik. Mitt forskningsområde är diskret sannolikhetsteori, med tonvikt på spatiala strukturer och slumpgrafer.

Publikationer

ArXiv-versioner av mina publikationer nås via publikationslistan.

Konferenser

- IMS annual meeting, 27-30 juni 2022, London.

- Processes on random geometric graphs, 12-16 september, Köln.

- Focused research group on random matchings, 23-30 september, Oxford.

Forskningsprojekt