Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maria DeijfenProfessor

Om mig

Välkommen till min hemsida! Jag är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, och studierektor för forskarutbildningen i matematisk statistik. Mitt forskningsområde är diskret sannolikhetsteori, med tonvikt på spatiala strukturer och slumpgrafer.

Publikationer

ArXiv-versioner av mina publikationer nås via publikationslistan.

Konferenser

- Probabilistic midwinter meeting, 12-13 januari 2022, Umeå.

- Random walks, branching and random geometry, 15-22 juli 2022, St Petersburg.