Stockholms universitet logo, länk till startsida

Elin JönssonDoktorand

Om mig

I stora drag är jag särskilt intresserad av stater och företag – de som inom kriminologin benämns som särskilt mäktiga aktörer. Min uppmärksamhet riktas främst mot hur oegentligheter och brott som begås av dessa aktörer definieras och hanteras, både inom och utom straffrätten, nationellt såväl som globalt.

Mitt avhandlingsprojekt handlar mer specifikt om hur stora företag regleras för att minska risken att de begår samhällsskadliga eller brottsliga handlingar. Särskilt fokus faller på mjuka styrningsformer och ”corporate social responsibility”, med ett teoretiskt intresse för förhållandet mellan den offentliga och den privata sektorn.

Undervisning

Jag är, tillsammans med Christoffer Carlsson, kursansvarig på Allmän Översiktskurs i Kriminologi (delkurs på Kriminologi I). Jag föreläser även på Teoretiska Perspektiv (delkurs på Kriminologi II).

Forskning

Jönsson, E. (2022). Beyond Control? Studying attempts at taming harmful corporate conduct. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 109(1): 5-10.

Jönsson, E. (2019). Risky business: corporate risk regulation when managing allegations of crime. Crime, Law and Social Change. 71: 483-501.

Forskningsprojekt