Stockholms universitet logo, länk till startsida

Eva AnderssonProfessor

Om mig

 

Professor i Geografi, särskilt Kulturgeografi

Min forskning handlar om urban geografi, grannskapseffekter, segregation av bostäder, skolsegregation, jämlikhet, socioekonomisk karriär, livsförlopp, flyttningar, äldres boende, som jag forskar om med hjälp av svenska registerdata i kombination med andra data. 

Mina publiceringar kan nås via https://scholar.google.se/citations?user=qTac5NgAAAAJ&hl=sv 

För mer information se sidan på engelska. Please see page in English https://www.su.se/english/profiles/evand-1.188739 .