Stockholms universitet

Eva LindellStationschef, Askölaboratoriet

Om mig

Jag är stationschef på Askölaboratoriet och ansvarar för vår personal, den dagliga driften och våra gästers möjligheter att genomföra forskning, undervisning och miljöövervakning vid labbet.

Läs mer om vilken infrastruktur vi tillhandahåller för forskare och studenter och kontakta mig ifall du är intresserad av att nyttja våra resurser:
Välkommen till Askölaboratoriet