Profiles

Ewa Jacquet

Ewa Jacquet

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 765 45
E-post ewa.jacquet@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 974
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är mellanstadielärare, dramapedagog och ämneslärare i svenska, religion och historia och numera också forskare. 2008, efter närmare tre decennier som lärare i grundskolan, började jag på forskarskolan för läs- och skrivutveckling på Stockholms universitet. Min licentiatuppsats handlar om pedagogiskt drama som resurs för skrivutveckling. Sedan 2010 är jag verksam på lärarutbildningen. Under några år arbetade jag parallellt med lärarutbildning och som kommunlektor med fokus på språkutveckliing. Nu arbetar jag heltid med lärarutbildning, främst med kurser inom grundlärarprogrammet och med fristående kurser om IKT och multimodalitet. 2016 disputerade jag vid Åbo akademi med avhandlingen Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker.

Undervisning

Svenskämnets didaktik, med ett brett fokus på literacy och estetiska lärprocesser är mina specialområden. Jag undervisar och föreläser huvudsakligen inom kurser i grundlärarprogrammet, i fristående kurser om IKT och multimodalitet samt handleder och examinerar lärarstudenters självständiga arbeten.

Under detta läsår kommer jag även genom forskningsprojketet Klassrummet som arena för literacyutveckling att undervisa i svenska på högstadiet i grundskolan.

Forskning

Mitt forskninsintresse rör literacy och literacyutveckling hos barn och unga och svenskämnets gestaltningar, literacyundervisning i skolan.

Det här året kommer jag tillsammans med kollegor vid Institutionen för språkdidaktik att delta i forskningsprojektet Klassrummet som arena för literacyutveckling.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2014. Anders Björkvall, Ewa Jacquet. Viden om literacy (16), 18-27

  Då individuella datorer delas ut till elever för att användas för skrivande och lärande i allmänhet brukar man tala om ”en-till-en”-projekt: en dator per elev. I den här artikeln diskuterar författarna hur ett ekologiskt perspektiv på bärbara datorer i relation till fysiska och virtuella platser (t.ex. bloggar eller andra webbsidor) kan ge sätt att tänka kring textskapande och lärande i ”en-till-en”-miljöer. Resonemangen illustreras med exempel från elever från två svenska högstadieskolor i en kommun i Stockholmsområdet. Artikeln lyfter fram den skrivpedagogiska potential som datorn har när det gäller gränsöverskridande textskapande.

 • 2014. Ewa Jacquet, Anders Björkvall. Mångfaldens möjligheter, 215-236
 • 2017. Ewa Jacquet. Svenska, 46-65
 • 2018. Ewa Jacquet, Maria Danielsson.

  Uppdrag literacy definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter. Författarna bidrar med verktyg för att omsätta teoretiska perspektiv till pedagogisk handling och visar hur du som lärare tillsammans med dina elever kan skapa en miljö där eleverna utvecklar tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan och därmed vågar använda språket som verktyg för tanke och lärande.

 • Avhandling (Lic) Att ta avstamp i gestaltande
  2011. Ewa Jacquet, Staffan Selander, Eva Österlind.
Visa alla publikationer av Ewa Jacquet vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa