Profiles

Helena Bodin forskare litteraturvetenskap

Helena Bodin

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 35 25
E-post helena.bodin@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i litteraturvetenskap, arbetar halvtid på institutionen och har förtroendeuppdraget att vara ledamot i det litteraturvetenskapliga ämnesrådet. På min andra halvtid arbetar jag vid Newmaninstitutet i Uppsala med teologiska kulturstudier som ansvarsområde. Jag intresserar mig mycket för hur litteraturen fungerar vid gränser av olika slag – mellan språk, folk och nationer, mellan konstarter och medier. Bilden är från en resa i Gunnar Ekelöfs fotspår i Turkiet.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer inom kurserna i litteraturvetenskap och inom lärarutbildningen och handlett många kandidatuppsatser. Från 2016 undervisar jag på kursen "Att läsa och tolka litteraturens klassiker A" på avancerad nivå och handleder några masteruppsatser i litteraturvetenskap. Inom forskarutbildningen är jag huvudhandledare för Inger Borgströms arbete om Hjalmar Bergman och Andreas Wahlbergs arbete om Erik Lindegren och teatern. Jag är också en av handledarna för Jonas Thungren Lindbärgs arbete om hur de bysantinska periferierna förändras i slutet av 1100-talet.

Forskning

Från och med 2016 deltar jag i det RJ-finansierade forskningsprogrammet Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik, lett av Stefan Helgesson. Mitt delprojekt är kallat ”Cosmopolitan longings and vernacular belongings: Constantinople in literary fin-de-siècle and high modernism”. För närvarande arbetar jag med papers och artiklar om 1) berättelser om haremslivet i Konstantinopel, 2) transmedieringar av mötet mellan Sigurd Jorsalfare och den bysantinske kejsaren, och 3) kosmopolitiska och mångspråkiga världar i västeuropeiska berättelser från Konstantinopel. I nära anslutning till det här projektet arbetar jag också med artiklar om heterografi, om vad som händer när "främmande" skriftsystem används i västliga litterära texter. Litterär mångspråkighet är ett annat av mina intresseområden inom det här fältet.

Mina forskningsintressen rör både modern och äldre litteratur, särskilt relationerna mellan modern litteratur och den bysantinska, ortodoxt kristna traditionen. Det rör sig om forskningsfält som öppnar sig mot flera ämnen – förutom litteraturvetenskap och kultursemiotik även bysantinologi, slavistik, kyrkohistoria och patristik, konst- och musikvetenskap, intermediala studier samt översättnings- och gränsstudier. Därför arbetar jag ofta tillsammans med andra än litteraturvetare, till exempel inom Forskarkollegiet för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII), Nordiskt Bysantinskt Nätverk (NBN), DINO (Diversity in Nordic Literature) och Nätverket för litteratur och religion.

Ett exempel på ett sådant samarbete är den internationella antologin Byzantine Gardens and Beyond (2013), som jag redigerat. I monografin Ikon och ekfras (Artos 2013) har jag studerat begäret efter ortodoxa ikoner ur ett intermedialt perspektiv inom sen- och postmodernism, och till mina senaste publikationer hör artiklar på engelska och svenska om begreppet bysantinism ur ett kultursemiotiskt perspektiv; Gudsmodern framställd som källa och fontän i bysantinsk hymnografi; om kvinnor och barn på resa i Grekland; och om kulturmöten mellan svenskt och ryskt i form av två flickors minnen. Under utgivning är en artikel om Göran Tunströms roman Tjuven, läst inom en senantik ram där den gotiska Silverbibeln spelar en viktig roll.

Pågående arbeten – förutom dem som hör till världslitteraturer-programmet – rör vitt skilda ting: Ingrid Ekelöfs roll i bevarandet av Gunnar Ekelöfs verk som blir synlig bland annat i den nära trettio år långa brevväxlingen mellan henne och litteraturhistorikern och kritikern Brita Wigforss, senare tiders litterära skildringar av häxprocesserna under 1670-talet som ett slags kulturella minnen, och receptionen inom modern litteratur av den ortodoxa begravningsritualen och dess hymner.

 

Senast uppdaterad: 12 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa