Profiles

Janne Flyghed

Janne Flyghed

Professor i kriminologi

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post janne.flyghed@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 630
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Min forskning rör sig inom två fält. Det ena gäller frågeställningar kring hur brottslighet och andra oönskade fenomen kan kontrolleras samtidigt som medborgerliga fri- och rättigheter respekteras. Fokus ligger på konflikten mellan effektivt polisarbete och medborgarnas personliga integritet. Det andra fältet omfattar den välorganiserade brottslighet och andra samhällsskadliga handlingar som begås av stora företag och stater. I denna forskning ingår projektet Business as usual. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brott, där jag tillsammans med Isabel Schoultz analyserar hur tre svenska företag – TeliaSonera, Lundin Petroleum och Stora Enso – har agerat när de bemött anklagelser om brottslighet. Främst är det hur detta försvar tagit sig uttryck i media, företagens egna offentliga publikationer samt i rättsliga processer som ska studeras. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

Publikationer i urval

Schoultz, I & Flyghed J (2019) From “we did not do it” to “we have learned our lesson”. Development of a theoretical framework on neutralizations of corporate crime, forthcoming in Critical Criminology.

Flyghed, J (2019) Konsten att skapa en fiende. Hur ”MC-kriget” 1994-1997 blev Organiserad brottslighet, i Heber & Roxell (red.) Att odla kriminologi. Perspektiv på brott och utsatthet, Festskrift till Eva Tiby.

Flyghed, J (2018) Radikaliseringen av ett begrepp. Från radikal till våldsbejakare, ss.223-232 i Dahlstrand, K. mfl, (red.) Festskrift till Håkan Hydén, Lund.

Estrada, F och Flyghed, J (red.) (2017, 4:e rev. uppl.,): Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur.

Flyghed, J (2017) Privatisation of intelligence-led policing. Auditors doing forensic work, pp.204-219 in Moral Issues in Intelligence-led Policing, Fyfe; Gundhus & Rønn (eds.) London: Routledge.

Schoultz, I & Flyghed, J (2016) Doing business for a “higher loyalty”? How Swedish transnational corporations neutralize allegations of crime, Crime, Law and Social Change, vol.65, no.3.

Flyghed, J (2016) Nya aktörer och ny teknik i kontrollandskapet, s.88-110 i Agrell, Wilhelm & Pettersson, Tobbe (red.) Övervakning och integritet - teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet, Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Flyghed, J (2014). Privat område? Revisionsbyråers och säkerhetsföretags polisarbete, s.131-146, i Finstad & Lomell (red.) Motmæle – en antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Gurli Larsen. Oslo.

Felipe Estrada, Janne Flyghed, Anders Nilsson & Karin Bäckman (2014). Why are occupational safety crimes increasing? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

Flyghed, J (2013). Policing of Political Protest. The Security Police's Control of the Extra-parliamentary Opposition in Sweden During and after the Cold War, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol.14, no 1 2013.

Flyghed, J (2012) Fosterlandsförrädare, uppviglare och terrorister. Några nedslag i 120 års övervakning av syndikalister och anarkister, s.271-287 i Boreus; Ighe; Karlsson och Warlenius. (red.) Ett sekel av syndikalism. Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910-2010, Stockholm: Federativs.

Hörnqvist, M och Flyghed, J (2012) Exclusion or Culture? The rise and the ambiguity of the radicalisation debate, Critical Studies on Terrorism.

Flyghed, J (2012) Kontroll av säkerhetspolisen, s. 261-274 i Pettersson, T & Pettersson, L (red.) Kontrollens Variationer. Lund: Studentlitteratur

Flyghed, Janne (2010): Cover up or dig up? Inquiries of security services in the welfare state. The case of Norway, Sweden and Denmark (ej fulltext i länk), in Stuart Farson and Mark Phythian (eds.) Commissions of Inquiry and National Security: Comparative Approaches. ABC-CLIO.

Eriksson, L.; Stenberg, SÅ; Flyghed, J och Nilsson, A (2010):Vräkt. Utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2009 (ej fulltext i länk). Premiss.

Flyghed, Janne (2007): Kriminalitetskontroll – baserad på tro eller vetande? (96 Kb) Svensk Jurist Tidning, årg.92, nr.1. (Även publicerad i Migou och Wigenmark (red) (2007): Övervakning – snart i ett hem nära dig, Stockholm: Ordfront).

Flyghed, Janne (2007): Internationaliseringen av kriminalpolitiken (246 Kb) , Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab. 94.årg, nr.1, s74-88.

Nilsson, A. och J. Flyghed (2007): Samhällsutveckling och marginalisering. Exemplen vräkta och fångar, s.289-306 I von Hofer och Nilsson (red): Festskrift till Henrik Tham, Stockholm: Kriminologiska institutionen.

Flyghed, Janne (2005): Avhysningspraxis hos socialtjänst, hyresvärdar och kronofogdar 1995-2005 med särskilt fokus på barn (4070 Kb) , Bilaga 2, s.219-260 i SOU 2005:88 Vräkning och hemlöshet – drabbar också barn.

Flyghed, Janne (2005): Crime-Control in the Post-Wall Era: The Menace of Security (3047 Kb) , Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol.6, pp.165-182, 2005.

Flyghed, Janne (2005): Kriminalitetskontroll eller mänskliga rättigheter? (2578 Kb) Nordisk Tidskrift for Menneskerettigheter, 23:4, s.391-405.

Flyghed, Janne (2004): In the National Interest? Political control and registration in Norway and Sweden. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol.5, pp.108-124, 2004.

Nilsson, Anders och Janne Flyghed (2004): Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser, s.257-288 i Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn.

Flyghed, Janne (2003): Normalising the Exceptional – the case of political violence (1723 Kb) , Policing and Society, vol. 13, no.1 March 2003, pp.23-41.

Flyghed, J och Hörnqvist, M (red) (2003): Laglöst land. Terroristjakt och rättssäkerhet i Sverige, Ordfront förlag.

Flyghed, Janne (2002): Aussenpolitik und Recht. Spionage und Sabotage in Schweden während des zweiten Weltkrieges (1288 Kb) , Zeitung für Neuere Rechtsgeschichte, vol. 24, nr.3/4 2002, pp.312-326.

Flyghed, Janne (red.) (2000): Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet. Lund: Studentlitteratur.

Flyghed, Janne (2000): Vräkning – orsak eller verkan? En studie av marginellt boende (1171 Kb) . I Runquist och Swärd (red.) Hemlöshet. Stockholm: Carlssons.

Senast uppdaterad: 7 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa