Profiles

Fredrik Sivertsson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
E-post fredrik.sivertsson@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 622
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag undervisar huvudsak i grundläggande kvantitativa metoder och handleder även kandidatuppsatser.

Forskning

Forskningsområde:

Mitt övergripande intresse ligger inom kriminologisk och sociologisk livsförloppsforskning. Med hjälp av administrativa registerdata analyserar jag utvecklingen av brottsbelastning bland olika grupper av människor i samband med att de åldras och genomgår olika faser av livet. På ett djupare plan uppfattar jag att detta forskningsfält berör livets konsistens och föränderlighet vilket bland annat problematiserar statiska tillskrivningar av människor som kriminella eller inte.

Jag arbetar framförallt med svenska administrativa registerdata som omfattar hela befolkningen men min avhandling innehåller även kvalitativa inslag i form av livshistorieintervjuer med tidigare brottsdömda. Jag har ett stort intresse för kvantitativa longitudinella metoder och i min forskning ligger även en nyfikenhet i innovativa sätt att använda olika typer av livsförloppsdata för att studera samhällets utveckling. Min avhandling skrivs i form av en sammanläggning som är tänkt att bestå av fyra artiklar.

Nuvarande forskningsprojekt:

Jag är knuten till forskningsprojektet "Den ojämlika brottsligheten" som bedrivs i regi av professor Felipe Estrada och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet omfattar en mängd registerdata för befolkningen av vilket jag framförallt arbetar med lagfördaregistret.  

Jag är även knuten till forskningsprojektet "The Stockholm Life-Course Project" som bedrivs i regi av professor Jerzy Sarnecki. Projektet tillhandahåller en rik mängd survey- och registerdata samt livshistorieintervjuer med tidigare dömda och utgör en del av empirin i min avhandling.

Nyckelord:

Livsförlopp, kriminella karriärer, återfall i brott, longitudinella metoder

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2015. Fredrik Sivertsson, Christoffer Carlsson. Criminal justice and behavior 42 (4), 382-411

  This study's point of departure is the current debate over the ability to make prospective long-term predictions of criminal offending based on childhood risk factors. We begin by constructing groups based on cumulative childhood risk and measure their subsequent criminal career outcomes. The results show clear differences in adult offending but also considerable heterogeneity, suggesting that the relationship between risk factors and individuals' subsequent offending or non-offending is complex and in need of closer study. We therefore identify individuals in the low-and high-risk groups who did not develop the criminal careers that could be expected from their risk scores and, using deviant case analysis, qualitatively analyze their life histories. Together, these cases inform us of the importance of the dynamics of risk, human agency, and the life course, as well as the historical influences under which their lives unfolded-features of social life that could in no way be predicted prospectively.

 • 2016. Fredrik Sivertsson. Journal of Developmental and Life-Course Criminology 2 (3), 371-395

  While males are heavily overrepresented in almost every crime category that may lead to a conviction, there is ambiguity in the predictive value of gender on recidivism patterns over the life course. By using a complete Swedish birth cohort born in 1965, the present study is able to examine the long-term recidivism patterns in a substantial number of convicted males (N = 27,071) and females (N = 7531) followed up to age 47. The aims are to (1) examine the extent to which long-term recidivism patterns are similar in males and females and (2) assess the predictive power of gender on recidivism as these males and females accumulate additional convictions over the course of their lives.

 • 2018. Fredrik Sivertsson. Journal of criminal justice 55, 58-70

  Purpose

  The current study explores male and female adult-onset offending careers in a Swedish population-based longitudinal dataset comprising five successive birth cohorts which are followed prospectively on the basis of detailed conviction data to age 50.

  Methods

  Adult-onset offenders are compared to juvenile-onset offenders on a number of criminal career measures. Growth curve analysis is employed to visualize average trajectories for convictions during adulthood.

  Results

  The study found that 22% of convicted males and 38% of convicted females were convicted for the first time for offenses committed between ages 25 and 50. The adult-onset males contributed 19% of all male adulthood convictions and 16% of male violent convictions in adulthood. The adult-onset females contributed 47% of all female adulthood convictions and 48% of female violent convictions in adulthood. While the adolescent-onset trajectories displayed generally decreasing trends for offending in adulthood, adult-onset females displayed increasing trends in relation to trajectories of violence and drug/alcohol-related offending as they approached middle adulthood.

  Conclusions

  There is a need for developmental and life-course theories of crime to be explicit in explaining adult-onset offending, particularly in relation to gender disparities.

Visa alla publikationer av Fredrik Sivertsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 28 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa