Profiles

Helena Bergström. Photo: Niklas Björling.

Helena Bergström

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 05
E-post helena.bergstrom@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagv 16b
Rum 238
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor och studierektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

Undervisar om vetenskaplig metod, särskilt intervjumetod samt om barns uppväxtvillkor. 

Uppdrag - studierektor

Forskning

Nyckelord

Sexuella övergrepp, omsorg, kön, förskola

Forskningsintressen

I min forskning intresserar jag mig för frågor om sexuella övergrepp i förskolan. Jag har tidigare forskat kring konstruktion av identitet, normalitet och omsorg i nära relationer. 

Forskningsprojekt

Integritet som förskoledidaktisk utmaning i förskolan

Senast uppdaterad: 18 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa