Stockholms universitet logo, länk till startsida

Patrik HernvallUniversitetslektor

Om mig

Docent i pedagogik och i medieteknik.

 

Undervisning

 • Humanvetenskap inom MDI
 • Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap 
 • Empirical Research Methodology for Computer and Systems Sciences
 • Handledning på kandidat- och masternivå

Forskning

Pågående:

Lärares rörelsemönster [lorem …]

Avslutade:

nn

nn

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • A Review of Methodological Choices Relating to Work-Life Boundary Research

  2021. Sulakshana de Alwis, Patrik Hernvall. Managing Global Transitions 19 (1), 73-101

  Artikel

  A methodological review was performed on work-life boundary-related studies published from the year 2010 to 2018. This review systematically selected 59 journal articles on the work boundary phenomenon. The selection criteria for this review closely followed three previous systematic methodological reviews performed on work-life research. Where possible, comparisons were made to integrate the findings of the current study with these previous systematic reviews. Articles were reviewed based on methodological choices such as research design, sampling strategy, data collection, data analysis, reliability, and validity measures. Findings of the review revealed that researchers had utilised a variety of methodological stances to conduct their studies. The majority of the studies in the field followed a quantitative approach, and most studies relating to work boundary management were field studies with a cross-sectional design. Qualitative studies in the area were primarily based on grounded theory. Significant methodological gaps were identified that could be bridged by future studies. Further, notable suggestions were proposed relating to reliability and validity measures taken by the researchers.

  Läs mer om A Review of Methodological Choices Relating to Work-Life Boundary Research
 • Technology Intense Workplaces, Boundary Preferences and Work–Life Conflict

  2021. Sulakshana de Alwis, Patrik Hernvall. South Asian Journal of Human Resources Management 8 (1), 29-53

  Artikel

  Workplaces today are more technologically pervasive than ever before, and communication devices such as smartphones have blurred traditional boundaries between work and non-work spheres of people. In fact, employers need to be mindful about this phenomenon when they have technology-based work expectations from their employees. Within this backdrop, this study attempts to reveal how the technological intensity at workplaces affects work–life conflict of employees who have different boundary preferences. The analysis based on 225 respondents shows that technological intensity is a significant mediator between work–life boundary preferences and work–life conflict of employees. Further, this study validates the findings of prior research based on Western samples on non-Western countries, followed by a discussion on the implications to practice and avenues for future research.

  Läs mer om Technology Intense Workplaces, Boundary Preferences and Work–Life Conflict
 • Elevers förståelse av grundläggande privatekonomiska principer – implikationer för undervisning i HKK

  2019. Patrik Hernvall, Inga-Lill Söderberg. Forskning om undervisning och lärande 7 (2), 111-136

  Artikel

  Ämnet hem- och konsumentkunskap (HKK) bär ansvaret för undervisning i privatekonomi. Detta till trots saknas kunskap om hur elever förstår grundläggande privatekonomiska principer. Med utgångspunkt i en serie om tre workshoppar på tre skolor med totalt 191 elever har tematisk analys använts för att besvara frågeställningen ”Hur förstår elever, i årskurserna 4 till 6, privatekonomi?”. Artikeln visar att elevers förståelse av ekonomi generellt och villkoren för undervisning om ekonomi specifikt är sparsamt beforskat. Genom att relatera den empiriska studien till HKK-ämnet konstateras att det finns goda förutsättningar att utveckla och förstärka såväl undervisningen i som elevers förståelse av ekonomi. Analysen visar att resurs, värde och tid är de centrala principer eleverna använder för att förstå privatekonomi. Artikeln avslutas med en dikussion om hur elevers förståelse av ekonomi kan bidra till en utveckling av undervisning i privatekonomi inom ramen för ämnet hem- och konsumentkunskap.

  Läs mer om Elevers förståelse av grundläggande privatekonomiska principer – implikationer för undervisning i HKK
 • Barns utvecklade förståelse av ekonomi – och utvecklingen av ett lärarstöd

  2018. Patrik Hernvall, Maria Hullgren, Inga-Lill Söderberg.

  Rapport

  Denna rapport är den andra av två delrapporter från ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut. Stiftelsen förvaltas av SparbanksAkademin (fd Sparbanksföreningen) och denna ideella sammanslutning av intressenter inom sparbankssfären – Swedbank, Sparbanker och Sparbanksaktiebolag samt Sparbanksstiftelser – har ett gemensamt intresse inom området Ung Ekonomi.

  Projektet Barn och digital ekonomi studerar hur barn lär om privatekonomi i det digitala sammanhang där de själva är en del. Den första rapporten (Hernwall, Hullgren& Söderberg, 2017) fokuserade primärt på att beskriva kunskapsområdet, projektets upplägg och några tentativa resultat. Denna rapport fördjupar beskrivningen av hur vi har arbetat, berör utvecklingen av en prototyp för att stödja lärares undervisning om privatekonomi och diskuterar framför allt hur barn i åldrarna 10 till 12 år (årskurserna 4 till 6) förstår (privat)ekonomi i ett digitalt samhälle.

  Läs mer om Barns utvecklade förståelse av ekonomi – och utvecklingen av ett lärarstöd
 • The Use of Learning Technologies and Student Engagement in Learning Activities

  2018. Nina Bergdahl (et al.). Nordic Journal of Digital Literacy 13 (2), 113-130

  Artikel

  As digitalisation spreads in education, it is vital to understand its relation to student engagement. We used student diaries and observation data to approach student engagement and explore the use of learning technologies on a lesson-to-lesson basis. Results show that a less thought-through use of technologies might lead to unconsidered effects. Positive indicators of the facilitation of student engagement included making the learning process accessible and visible to teachers.

  Läs mer om The Use of Learning Technologies and Student Engagement in Learning Activities
 • Utvecklingen av ett lärarstöd – en prototyp för undervisning i privatekonomi (hem- och konsumentkunskap)

  2018. Patrik Hernvall, Inga-Lill Söderberg.

  Rapport

  Erfarenheter från forskningsprojektet Barn och digital ekonomi har genererat dels teoretiska resultat (se Hernwall, Hullgren & Söderberg, 2018), dels utvecklandet av en prototyp till stöd lärare i undervisning om privatekonomi inom ramen för grundskolans hem- och konsumentkunskap (HKK) primärt årskurs 4-6.

  Med prototyp avses en fysisk representation för att illustrera och konkretisera en idé. Ett viktigt syfte med en prototyp är att underlätta och uppmuntra till diskussion och kritisk granskning. Inom designbaserad forskning är utvecklandet av en artefakt, ofta då i form av en prototyp, ett centralt moment.

  Läs mer om Utvecklingen av ett lärarstöd – en prototyp för undervisning i privatekonomi (hem- och konsumentkunskap)
 • Barn och digital ekonomi

  2017. Patrik Hernvall, Maria Hullgren, Inga-Lill Söderberg.

  Rapport

  Denna rapport är den första av två delrapporter från ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut. Projektet studerar hur barn lär om privatekonomi i det digitala sammanhang där de själva är en del. En fråga av stor samhällsrelevans i en tid då allt fler beslut vilar på individen.

  Läs mer om Barn och digital ekonomi
 • Participatory Design with Teachers

  2016. Johanna Öberg, Patrik Hernvall. Proceedings of the 5th International Conference on Designs for Learning, 269-282

  Konferens

  Participatory methods are becoming more and more commonly used in social research. These methods are used in a variety of research fields, such as; Human Computer Interaction, Education, Public Health, Civic Engagement, and so on. Participatory methods are valuable because they utilize the knowledge and experience of all the collaborators. The paper focuses on the participatory design process performed with a group of junior high school teachers and the conditions for the development of a pedagogical practice. The process, which aimed for supporting increased pupil participation, was fuelled by the development of a pedagogical model at four workshops during 2015 (April to September). Main findings from the analysis of these workshops propose that participatory design as an action research method support the appropriation of new pedagogical approaches in general, and the understanding of the possibilities of supporting pupil participation in formal education in particular.

  Läs mer om Participatory Design with Teachers
 • ‘We have to be professional’ - Swedish preschool teachers’ conceptualisation of digital media

  2016. Patrik Hernwall. Nordic Journal of Digital Literacy 11 (1), 5-23

  Artikel

  This paper describes how a group of preschool teachers participating in a design workshop sketched ideas for how ICT (information and communication technology) can be developed in relation to preschool practice. The design process, which was modelled on creative research methods and future workshops, is presented in detail. The main findings, based on a data-driven analysis of verbal and written statements and design sketches, show that ICT is mainly conceptualised as either a possibility in the support of specific competences (such as language development) or a threat to, for example, the notion of real communication and also to well-established conceptualisations of preschool practice.

  Läs mer om ‘We have to be professional’ - Swedish preschool teachers’ conceptualisation of digital media
 • Beyond Pedagogical Challenges

  2015. Chiara Rossitto, Patrik Hernwall, Jonas Collin. Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015, 118-125

  Konferens

  This article presents the results of a qualitative study in which the challenges of adopting and adapting digital media to the context of higher education were investigated. A workshop attended by university teachers and professional producers of educational video material was organized. The analysis draws attention to issues concerning the quality of digital media, the development of the professional skills required to produce and use them, and the orchestration of learning activities centered on such learning resources. The paper argues that understanding the challenges around the appropriation of digital media in educational settings encompasses the social and contextual aspects of the settings in which technology is to be used, and not merely the pedagogical concerns underlying its usage.

  Läs mer om Beyond Pedagogical Challenges
 • Sustentando la concientización por medio de la participación

  2015. Ana Graviz, Patrik Hernwall. Revista de Educación 6 (8), 85-100

  Artikel

  Estudiantes pertenecientes a los ciclos básicos y superior de la escuela secundaria se transforman en participantes activos en el proceso de investigación, como co-investigadores en el desarrollo del uso de soportes digitales en la escuela pública sueca. En la (nueva) sociología de la infancia los jóvenes son considerados participantes activos de la cultura mediática contemporánea (Prout, 2005), ya que son hábiles usuarios de los medios digitales (Buckingham, 2006; Livingstone & Haddon, 2009). Al mismo tiempo, el contexto escolar (especialmente la escuela pública sueca) presenta ciertas restricciones para el acceso y uso de estos medios digitales, y por lo tanto la manera en que los jóvenes/alumnos experimentan y comprenden las permisibilidades (affordances) de los medios digitales en general y del contenido generado por el usuario en especial, que es también limitado. En este trabajo nos enfocaremos en nuestra experiencia metodológica y en las reflexiones sobre los jóvenes como participes del proceso de investigación. Este enfoque noción de “concientización”, desarrollada por Freire (1974).

  Läs mer om Sustentando la concientización por medio de la participación
 • Enabling new democratic processes in Schools

  2014. Love Ekenberg, Patrik Hernwall, Konrad Tollmar. International Reports on Socio-Informatics (IRSI) 11 (1), 21-33

  Artikel

  This paper describes how the FlashPoll@Schools contextual polling tool could be used as an instance of furthering the democratic process in school, and in particular student participation and student democracy. Findings from two initial pilot tests of the FlashPoll@Schools tool in a school in the Stockholm area are used as backdrop for discussions on decision making, public participation and student democracy. The position paper open ups with a presentation for future work in the FlashPoll@Schools project in two intertwined veins; the development of the polling tool and pupil involvement in eDemocracy.

  Läs mer om Enabling new democratic processes in Schools
 • Digitala medier som platsbunden resurs

  2013. Patrik Hernwall, Helena Bergström. Human IT 12 (2), 42-65

  Artikel

  This article explores how adolescents (13–17 years old) understand and appropriate digital media in different places by focusing on the triadic relationship artefact – place – activity. From data collected with different methods in the project UNGMODs we have analysed pupils’ accounts focusing on their activities with digital media in different places during a day. In the first part of the article we illustrate this in an ethnographic narrative revolving around the fictitious Sedecim, 16 years old. In the second half of the article we present a thematic summary of contextual appropriation of digital media, and of contextual interlacing supported by digital media. The article ends with a theoretical summary, building on a sociomaterial perspective. It is argued here that some main conditions associated with digital media and with school as a place can be seen as intra-acting with the adolescents and their activities.

  Läs mer om Digitala medier som platsbunden resurs
 • Tweens negotiating identity online – Swedish girls' and boys' reflections on online experiences

  2013. Kristina Abiala, Patrik Hernwall. Journal of Youth Studies 16 (8), 951-969

  Artikel

  How do Swedish tweens (10–14 years old) understand and experience the writing of their online identities? How are such intertwined identity markers as gender and age expressed and negotiated? To find some answers to these questions, participants in this study were asked to write a story about the use of online web communities on pre-prepared paper roundels with buzzwords in the margins to inspire them. Content analysis of these texts using the constant comparative method showed that the main factors determining how online communities are understood and used are the cultural age and gender of the user. Both girls and boys chat online, but girls more often create blogs while boys more often play games. Gender was increasingly emphasised with age; but whereas boys aged 14 described themselves as sexually active and even users of pornography, girls of the same age described themselves as shocked and repelled by pornography and fearful of sexual threats. In this investigation an intersectionalist frame of reference is used to elucidate the intertwined power differentials and identity markers of the users' peer group situation.

  Läs mer om Tweens negotiating identity online – Swedish girls' and boys' reflections on online experiences
 • Employing creative research methods with tweens in Estonia and Sweden

  2012. Andra Siibak, Michael Forsman, Patrik Hernwall. Journal of technology in human services 30, 250-261

  Artikel

  In this article we discuss our experiences from setting up workshops, inspired by creative research methods (Gauntlett, 2005, 2007), on the theme of construction of online identities by young people (aged 13–14 years) in Estonia and in Sweden. Our primary focus is on the opportunities and possible challenges involved when using creative research methods to study the identity construction process of young people by engaging them in participatory, creative activities. Our experiences indicate that such an approach can be especially beneficial when working with young people, as it enabled us to observe the actual construction and usage of gender codes and norms, both in the offline peer group context and in an online setting.

  Läs mer om Employing creative research methods with tweens in Estonia and Sweden
 • Resisting the subordinate woman

  2012. Patrik Hernwall. Invisible girl, 225-234

  Kapitel

  Based on experiences and results from the research project (the.GTO.project · http://mt.sh.se/gto), this article discusses how tween (app. 10 to 14 years old) girls construct gendered identity in online environments, where the publication of digital images is of core importance. The case being the Swedish social network site (SNS) Bilddagboken (BDB). At BDB up to 500.000 images are posted each day, totalling more than 250 million images. In the article I will discuss, based on a single illustrative example from a 12- year-old Swedish girl, how a tween girl constructs an online gendered identity and what kind of communicative competences this production of gendered identity demands. The article begins with reflecting upon the gendered image of the gazed woman of Cindy Sherman, followed by a discussion on the (gendered) photograph and how new qualities are added when being used in a digital context. Ethical issues arising from publishing empirical data collected at a SNS are discussed at some length.

  Läs mer om Resisting the subordinate woman
 • The making of online identity

  2012. Patrik Hernwall, Andra Siibak. Proceedings of the Eighth International Conference on Cultural Attitudes Towards Technology and Communication, 38-50

  Konferens

  In the .GTO.project our ambition is to study how young people (10 to 14 years old) in Estonia and Sweden construct and normalise gender and age, as markers of identity and identity development, in their online interactions. After conducting interview studies on how young people experience on- and offline interactions, and their intertwining, as well as online ethnographic studies of online presentations, we went on with the third phase of the project: creative workshops with young people. In these workshops, young people in groups of four were to create fictitious online characters. In the analysis of these, we focus on how power differentials and identity markers such as age and gender are constructed and negotiated.

  Läs mer om The making of online identity
 • Writing identity

  2011. Patrik Hernvall, Andra Siibak. Global Studies of Childhood 1 (4), 365-376

  Artikel

  Tweens (10–14 year olds) in Estonia and Sweden were interviewed about their experience and understanding of gender construction on social networking sites (SNS). Our interviews indicate that peer culture is the most important dimension and a source of inspiration for the young when writing their identity online. Gendered norms and values are prominent in these activities, especially in the manipulated images being produced by the tweens. The latter practice is most explicit among the girls, especially when it comes to photoshopping. Our findings suggest that both girls and boys are well aware of what images are acceptable to publish as well as how to act and pose in front of the camera.

  Läs mer om Writing identity
 • ”Två timmar är lagom”

  2011. Patrik Hernwall, Annika Lindkvist. Locus (1)

  Artikel

  Högstadieelever har i denna studie varit medforskare i ett projekt om ungas bruk av digitala medier. Studien visar att användandet och förståelsen av digitala medier i skola och på fritiden följer traditionella könsmässiga maktord- ningar och identitetsmarkörer.

  Läs mer om ”Två timmar är lagom”
 • Barns digitala rum

  2001. Patrik Hernwall.

  Avhandling (Dok)

  This thesis contributes to an understanding of the conditions of children in the changeable society, by way of a study on children’s use and experiences of e-mail, chat and the Internet as means of communication. The empirical material used is interviews with children between 8 and 13 years old, conducted in their school environment, complemented with a continuous dialogue via e-mail and chat over a period of 17 months between 1997 and 1998.

  Based in a pedagogical ethnography, the principle of abductive inference has been used, combined with sensitizing concepts, in a qualitative analysis. In the analysis, semiotics has been an important element in the development of an understanding in the children’s experiences of the computer-mediated communication (CMC), as well as in relating their experiences to a theoretical context.

  Children find a wide range of affordances in the computer and the information- and communication technology (ICT). As e-mail, and chat and the Internet in particular, became widespread during this period, the experience of having used these tool can be seen as a developmental task for children. ICT gives children access to an arena where they can transcend the biological (i.e. the body, age) and the physical (i.e. geography). Therefore, ICT becomes a prosthesis that affords interaction and communication in a ‘glocal’ culture, where children are able to make new contacts with other actors as well as transcend their physical identity.

  The thesis also includes a discussion on how to use empirical data collected in cyberspace (i.e. e-mail and chat), and what ethical problems one encounters in doing so. 

  Läs mer om Barns digitala rum

Visa alla publikationer av Patrik Hernvall vid Stockholms universitet