Profiles

Heidi Selenius

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 09
E-post heidi.selenius@specped.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 10
Rum 336
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Heidi Selenius är utbildad speciallärare vid Åbo Akademi. Hon är doktor i psykologi och lektor i specialpedagogik. Hon har disputerat i psykologi med avhandlingen ”Dyslexia and risk of future violence in forensic psychiatric patients” vid Stockholms universitet. Efter avhandlingsarbetet har Heidi fortsatt med forskning inom rättspsykiatrin och bland annat arbetat med ett projekt om kvinnor och riskbedömning för framtida våld. Heidi har även medverkat i forskningsprojekt inom polisen och då med fokus på riskbedömning vid partnervåld.

Heidis forskning handlar främst om läs- och skrivsvårigheter samt psykisk ohälsa och våld. Hon har bland annat nyligen lett ett läsinterventionsprojekt vid särskilda ungdomshem. För närvarande samarbetar hon med kollegor vid Specialpedagogiska institutionen kring starten av ett projekt som rör elevers muntliga och skriftliga berättarförmåga.

Under två år har Heidi en deltidsanställning som forskare i psykologi med inriktning läs-, skriv- och matematikssvårigheter vid Linnéuniversitetet. 

 

Publikationer de senaste åren

Ginner Hau, H., Selenius, H., & Björck Åkesson, E. (2020). A preschool for all children? Swedish preschool teachers’ perspective on inclusion. International Journal of Inclusive Education, doi: 10.1080/13603116.2020.1758805

Strand, S. & Selenius, H. (2019). Assessing risk for inpatient physical violence in a female forensic psychiatric sample - comparing HCR-20v2 with the female additional manual to the HCR-20v2. Nordic Journal of Psychiatry. DOI: 10.1080/08039488.2019.1613447

Petersson, J., Strand, S., & Selenius, H. (2019). Risk factors for intimate partner violence: A comparison of antisocial and family-only perpetrators. Journal of Interpersonal Violence, 34(2), 219-239.

Strand, S. & Selenius, H. (2017). The prevalence of severe intimate partner violence in Sweden. I D. Scharff Peterson & J.A. Schroeder (Eds.), Domestic violence in international context (pp. 41-54). New York: Routledge.

Selenius, H., & Strand, S. (2017). Experiences of self-injury and aggression among women admitted to forensic psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry, 71(4), 304-311.

Selenius, H., Leppänen-Östman, S., & Strand, S. (2016). Self-harm as a risk factor for inpatient aggression among women admitted to forensic psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry, 70(7), 554-560.

Selenius, H. & Strand, S. (2015). Superficiality in forensic psychiatric patients is related to superior phonological, semantic, and syntactic skills. Nordic Journal of Psychiatry, 69(5), 392-396.

Selenius, H. & Hellström, Å. (2015). Dyslexia prevalence in forensic psychiatric patients: Dependence on criteria and background factors. Psychiatry, Psychology and Law, 22(4), 586-598

 

Senast uppdaterad: 17 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa