Profiles

Jeanna Wennerberg

Jeanna Wennerberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post jeanna.wennerberg@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 532
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2020. Kathrin Kaufhold, Jeanna Wennerberg. Language Perceptions and Practices in Multilingual Universities, 193-216

  The chapter explores the lived experience of students with diverse linguistic and educational backgrounds in Swedish higher education through in-depth interviews with three students who migrated to Sweden. Reflections on language ideologies and practices across social spaces in multilingual university settings are discussed. While the students align with monolingual ideologies of the institution especially with regard to high-stakes tasks, such as assignments, this position is not fixed. The study reveals how various languages can play significant roles for learning in different social spaces. It also highlights the role of previous academic knowledge for the transition into tertiary education irrespective of language codes used. Harnessing the use of some of the translingual learning strategies might support a more inclusive course design.

 • 2019. Jeanna Wennerberg, Vendela Blomström, Eva Nobel. Högre Utbildning 9 (1), 78-84

  Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling. I den här artikeln presenterar vi ett kollegialt utvecklingsprogram med en modell för auskultationer som vi har skapat och genomfört i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet. Vi presenterar dels själva modellen med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal, dels diskuterar vi styrkor och svagheter med modellen. Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

 • 2020. Vendela Blomström, Eva Nobel, Jeanna Wennerberg. Lisetten (2), 24-27

  Kollegialt lärande har kommit att bli en viktig del av arbetet inom lärarkollegiet som undervisar i svenska som främmande språk på Stockholms universitet. Genom ett nyskapat kollegialt utvecklingsprogram med auskultationer, samundervisning och kollegiala samtal har kollegiet och ledningen skapat nya sätt att mötas kring olika undervisningsrelaterade frågor. Även om det finns vissa hinder att ta sig förbi, som exempelvis tidsåtgång och ekonomiska aspekter, så överväger de positiva effekterna av det kollegiala lärandet.

 • 2018. Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg.

  Respons kan ges i olika situationer, med olika fokus och mellan olika aktörer, till exempel som respons från lärare till elev, som kamratrespons elever emellan eller organiserat i större responsgrupper. Lärarens roll som responsgivare är mycket viktig eftersom eleverna kan få modeller för hur responsen kan utformas och framföras. Under fördjupningsfliken finns material att använda vid responsarbete.

 • 2015. Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg.

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ställs inför som nervpressande. Så hur gör man då för att ta sig an de högt ställda förväntningarna och planera studierna på ett effektivt sätt? Hur utvecklar man lässtrategier som leder till att man på djupet förstår innehållet i en vetenskaplig text? Och hur gör man för att förbättra sitt eget skrivande i riktning mot ökad anpassning till den akademiska genren och stilnivån?

  Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.

 • 2008. Annika Johansson, Jeanna Wennerberg, Harry Perridon.

  The Swedish version of Taaltrotters, consisting of a booklet ‘passet’, a CD, a film, and a website with more material (both for teachers and for pupils). See http://www.studiotaalwetenschap.nl/taaltrotters/ (Swedish).

Visa alla publikationer av Jeanna Wennerberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 9 september 2021

Bokmärk och dela Tipsa