Stockholms universitet

Jenny OlanderFöreståndare KRC

Om mig

Jag är föreståndare på Kemilärarnas resurscentrum (KRC), ett nationellt resurscentrum med uppdrag att stödja verksamma kemilärare i grundskolan, gymnasieskolan och på komvux. KRC grundades 1994 och är sedan 2022 en del av Institutionen för biokemi och bifofysik, DBB.

Mycket av KRC:s verksamhet handlar om nätverkande och kommunikation via hemsidan, nyhetsbrevet, e-brev och samtal. Vi lägger stort fokus på praktiknära stöd i undervisningen och ofta handlar det om laborativt arbete och kemididaktik. 

Projekt

  • Hemsidan chesse.org/sv/  om kemisäkerhet i skolans kemiundervisning, utvecklades i ett ERASMUS+-projekt 2020-2023, i samverkan med universitet i Finland, Norge och Slovenien.

Undervisning

Tidigare anställningar

Innan jag började på KRC arbetade jag under 10 år som gymnasielärare i kemi och matematik, huvudsakligen på Danderyds gymnasium. 2003 doktorerade jag i Ångströmlaboratoriet i Uppsala och därefter gjorde jag postdok vid Institut des NanoSciences de Paris.

Övrigt

Ledamot i Nomenklaturutskottet, Svenska kemisamfundet, 2017-