Profiles

Jenny Olander

Jenny Olander

Föreståndare KRC

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 765 49
E-post jenny.olander@krc.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 257
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är föreståndare på Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), ett nationellt resurscentrum med uppdrag att stödja verksamma kemilärare i grundskolan, gymnasieskolan och på komvux. Mycket av KRC:s verksamhet handlar om nätverkande och kommunikation via hemsidan, nyhetsbrevet, e-brev och samtal. Vi lägger stort fokus på praktiknära stöd i undervisningen och ofta handlar det om laborativt arbete och kemididaktik. Eftersom många lärare efterfrågar stöd kring skolornas kemikaliehantering har KRC ofta kontakt med myndigheter kring det. KRC tillhör Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).

Jag är kursansvarig för

Jag är ledamot i Nomenklaturutskottet, Svenska kemisamfundet.

Innan jag började på KRC arbetade jag under 10 år som gymnasielärare i kemi och matematik, huvudsakligen på Danderyds gymnasium. 2003 doktorerade jag i Ångströmlaboratoriet i Uppsala och därefter gjorde jag postdok vid Institut des NanoSciences de Paris.

Senast uppdaterad: 12 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa