Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Säkerhet i skolans kemiundervisning

Distanskurs om systematiskt säkerhetsarbete för verksamma kemilärare.

Klorbromjod
Klorbromjod. Foto: Kemilärarnas Resurscentrum, KRC

Kursen behandlar ansvarsfrågor (rektors, lärarens, elevens och myndigheters ansvar), hantering av kemikalier samt de lagar, förordningar och rekommendationer som begränsar denna. Vidare behandlas utrustning (personlig och allmän), och skötsel av denna, inklusive allmän hygien. Slutligen behandlas beredskap vid olyckor, riskbedömning av laboratoriearbete, spill, avfall och sanering och systematiskt arbetsmiljöarbete. I kursen ingår också övning för deltagarna att handleda sina kollegor i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.

Mer information finns även på:

Kemilärarnas Resurscentrum, KRC

 • Kursupplägg

  Kursen inleds med två dagar på plats i Stockholm. Den första dagen motsvarar de endagskurser KRC håller regelbundet runtom i landet. Andra dagen får vi något fördjupande föredrag och information om undervisningen på distanskursen. Efter introdagarna fortsätter arbetet på distans med ett digitalt gruppmöte per vecka. Dessutom hålls två gemensamma webbinarier, ett i december och ett i februari.

  För varje moment gör studenterna (som är aktiv kemilärare) uppgifter, som diskuteras och lämnas in i grupp. Det är i nuläget åtta moment, som vart och ett resulterar i inlämningsuppgifter med feedback. Slutuppgiften, som är betygsgrundande, lämnas in individuellt och innebär en säkerhetspärm för egna skolan.

  Undervisning

  Två introdagar kommer att hållas i oktober (preliminärt 7-8 oktober) 2021 och kursen pågår till april 2022.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemalänken nedan är preliminär.
  På grund av Corona kan detta schema komma att ersättas med ett nytt schema. I så fall får du som ska gå kursen det nya schemat skickat till dig via e-post. Om du får ett sådant schema så ska du helt bortse från schemat här.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Jenny Olander

  e-post: jenny.olander@krc.su.se