Profiles

 Jessica Storbjörk

Jessica Storbjörk

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för folkhälsovetenskap
Telefon 08-16 14 68
E-post jessica.storbjork@su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 333
Postadress Institutionen för folkhälsovetenskap 106 91 Stockholm

Om mig

Jessica Storbjörk är docent i sociologi, universitetslektor på Institutionen för folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Hon studerar sociologiska aspekter av alkohol, narkotika och missbruks- och beroendeproblem med särskilt fokus på missbruks- och beroendevården och på behandlingssystem i Sverige och internationellt. 

Storbjörks har under senare år studerat medborgares rättigheter och skyldigheter inom välfärdsområdet, politiken kring och organisatoriska förändringar i det svenska behandlingssystemet, internationella jämförelser av behandlingssystem, samt om och hur brukare ges inflytande över sin egen vård. Hennes huvudfokus ligger för tillfället på missbruks- och beroendevårdens organisering och styrning och hur dessa faktorer inverkar på den dagliga praktiken inom socialtjänsten och sjukvården. Arbetet sker inom ramen för ett forskningsprojekt om vilka fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament som följer av New Public Management och andra organisatoriska tendenser och styrsystem, t.ex. offentlig upphandling av vård.

Hennes tidigare forskning utgick mer tydligt från ett brukarperspektiv och brukares upplevelser i studier av hur personer med alkohol- eller drogproblem kommer till vårdsystemet, social kontroll, tvångsvård, hemlöshet, social marginalisering/exklusion, likheter och skillnader mellan män och kvinnor i behandling, substansrelaterad dödlighet, vårdutfall, samt skäl till att minska ett problematiskt bruk.

Bland expertuppdrag kan nämnas att Storbjörk ingår i Statens institutionsstyrelses och tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs vetenskapliga råd, agerar som assisterande redaktör för Journal of Studies on Alcohol and Drugs och har deltagit i arbetsgrupper om missbruk och spel på Socialstyrelsen. Hon startade upp det nationella forskarnätverket Sonad (Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning) 2004 och var dess koordinator 2010-2017. Hon har gästforskat vid olika forskningscenter i Australien, Finland och USA.

Undervisning

Jessica Storbjörk har undervisat på grund- avancerad och forskarnivå på samhällsvetenskapliga kurser om alkohol, narkotika och missbruk, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod samt genus på olika institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, samt på Uppsala universitet, Karolinska institutet och via Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD). Hon kommer att undervisa på de kurser som byggs upp på Institutionen för folkhälsovetenskap.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruks- och beroendevård (2015-2017, Riksbankens Jubileumsfond). Projektledare.

Individens ställning i missbruks- och beroendevården – en studie av brukarinflytande i praktiken (2013-2017, Forte). Projektledare.

Alcohol and other drug treatment funding, purchasing and workforce: empirical analyses to inform policy (2017-2019, NHMRC Australia, PI Ritter). Associate investigator.

Tidigare forskningsprojekt

Nätverk: Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning, Sonad (2004-pågående, Forte). Projektledare 2010-2017.

En reformerad missbruks- och beroendevård? Aktörer, argument och makt (2012-2013, lektorstjänst). Projektledare.

Rättigheter och skyldigheter i välfärdsstaten enligt politiker, professionella grupper och socialt inkluderade och exkluderade medborgare (2010-2011, Forte). Projektledare.

Jämställda problem i ett jämställt vårdsystem? Likheter och skillnader mellan kvinnor och män i behandling: konsumtion, problem och vårderfarenheter (2009-2010, delstudie i forskningsprogrammet Kvinnor, hälsa och rusmedel, projektledare Törrönen, Forte). Projektledare.

Hur, när och för vem används tvångsvård? (2008, Statens institutionsstyrelse (SiS), projektledare Palm). Forskare.

Hur går det för alkohol- och droganvändare efter behandling? Utfall i relation till påtryckningar att söka vård och behandlingssystemets decentraliseringsgrad (2008, Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA), projektledare Stenius). Forskare.

En komparativ studie av behandlingssystem, behandlingsinsatser och långtidsförlopp bland missbrukare i Stockholms län och norra Kalifornien (2007-2009, FAS/Forte, Socialförvaltningen Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län och SRA, projektledare Stenius). Forskare.

Utvärdering av Vårdkedjeprojektet (2005-2007, SiS, projektledare Stenius). Forskningsassistent.

Convictus Bryggan City: Gästerna, deras nätverk, problem, behov och resurser (2005, Mobilisering mot narkotika (MOB), projektledare Room). Studiekoordinator & doktorand.

Risk Opiate Addicts Study (ROSE-EU), Management of high risk opiate addicts in Europe (2002-2004, EUs 5e ramverk, multi-cite study, PI Krausz, projektledare i Sverige Romelsjö). Forskningsassistent & doktorand.

TREAT-2000, Treatment Systems Research on European Addiction Treatment (2000-2003, EUs 4e ramverk, multi-cite study, PI Gastpar, projektledare i Sverige Room). Biträdande studiekoordinator & doktorand.

Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling (2000-2004, Socialdepartementet, projektledare Room). Biträdande studiekoordinator & doktorand.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Jessica Storbjörk, Kerstin Stenius. Journal of Studies on Alcohol and Drugs (s18), 31-39

  Objective: Researchers generally assume that addiction treatment systems can be viewed as entities and planned with the citizens’ best interests in mind. We argue that another steering principle, the market logic, has permeated many Western World treatment systems but is neglected in research. We demonstrate how it may affect system-level planning, service provision, and the service users.

  Method: Wedraw on an ongoing Swedish study, with some Nordic references, using several data sources: (1) public statistics on treatment expenditures and purchases; (2) interviews with service users (n = 36) and their service providers (n = 23) on different market features; (3) an observation of a large public procurement process concluding framework agreements based on competitive tendering; (4) interviews with officials involved with steering of the system and procurement (n = 16); (5) a workshop on procurement in the Nordic countries (n = 11 participants); and (6)77 interviews with professionals, managers, and elected representatives.

  Results: We outline seven propositions that call for further research attention: public procurement, as regulated in the European Union, is not suitable for addiction treatment; marketization challenges democracy, equity, needs assessment, and treatment planning; marketization causes new accountability problems and idle monitoring; marketization causes fragmentation and obstructs coordination and continuity of care; marketization causes unification of services and favors big bureaucratically sophisticated providers; treatment professionals’ values are downplayed when a mistrust-based market logic replaces a trust- and needs-based logic; and marketization marginalizes treatment professionals and service users by limiting discretion.

  Conclusions: Findings point toward the importance of acknowledging and mitigating market principles in treatment systems to safeguard needs assessments and planning that serve the interests of the service users and the public. (J. Stud. Alcohol Drugs, Supplement 18, 31–39, 2019)

 • 2018. Jessica Storbjörk, Kerstin Stenius. Social Policy & Administration

  Given its traditions of universal welfarism and social democracy, Sweden had already scored unexpectedly high on New Public Management by the 1980s. Health and welfare services remain primarily tax‐funded, but the production of care is increasingly transferred to a competitive quasi-market. To what extent can this development be understood in terms of right‐wing governments, and to what extent in terms of other, socioeconomic and pragmatic factors? We examined this question through official statistics on providers of institutional addiction care since 1976, and through the total expenditure and purchases by local‐level municipal social services of interventions for substance users in Sweden in 1999, 2004, 2009, and 2014. We have analyzed the distribution across publicand private providers within the addiction treatment system, and whether national developments and local differences across the 290 municipalities—which bear the major treatment responsibility—can be understood in terms of local‐level political majority, population size, and local wealth. The share of purchased services has remained stable, but the treatment system shows increasing financial turnover and an increasing share of for‐profit providers among producers of purchased care, especially in outpatient treatment. While venture capital enterprises emerged as a new actor, non‐governmental organizations lost out in importance. Bourgeois government correlated with larger shares of purchasing and purchases from for‐profit providers. However, purchasing on a market dominated by for‐profit providers has also become the “newnormal”, regardless of ideology, and recent years have shown a reversed effect of left‐wing municipalities purchasing more services than right‐wing governments. Pragmatic reasons also influence local‐level purchasing.

 • 2018. Jessica Storbjörk. Drug and Alcohol Review

  Treatment providers demonstrate a quite strong support for a disease model of addiction, particularly so in the United States. However, conceptions vary and the problems may be perceived as primarily a disease, moral or social problems, or a combination of these (Barnett et al. in press). This commentary discusses the ongoing and dynamic process of defining addiction problems and notes that non-medical perspectives often appear in the shadow of and tend to oppose the disease model that stands quite inviolable – i.e., like the One Ring to rule them all by citing The Lord of the Rings. Recent changes in the Swedish Addiction treatment system, well known for its social perspective on the nature and handling of addiction problems, are highlighted to demonstrate that the world may be changing, or not. It is argued that there cannot be just one model. 

 • 2018. Jessica Storbjörk, Eva Samuelsson. Socialtjänstmarknaden, 85-115

  Kapitlet behandlar brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården och diskuterar den potentiella konflikten mellan denna företeelse och New Public Management (NPM). Kapitlet diskuterar hur företeelser som ofta förknippas med NPM (t.ex. upphandling och ramavtal, valfrihet, prestationsbaserade ersättningssystem) inverkar på handlingsutrymme och vårdbeslut utifrån personalens och brukarnas utsagor, liksom hur klienter och patienter ser på sina möjlighetertill inflytande i en NPM-inspirerad vård.

 • 2017. Storbjörk Jessica. Addiction 112 (12), 2122-2123

  Analyses of low-risk drinking add legitimacy to moderation as an alcohol treatment goal, so increasing choice for some patient groups. Moderation also parallels a dominant model of opioid treatment, opioid maintenance treatment. 

 • 2017. Jessica Storbjörk, Joshua B. B. Garfield, Andrew Larner. Substance Use & Misuse 52 (4), 439-450

  Background: Clinical studies of alcohol and drug treatment outcomes frequently apply participant eligibility criteria (EC), which may exclude real-world treatment seekers, impairing the representativeness of studied samples. Some research exists on the impact of EC on alcohol treatment seekers. Little is known about drug treatment and country differences. Objectives: We tested and compared the degree to which commonly used EC exclude real-world treatment seekers with problem alcohol and drug use in Sweden and Australia, and compared the impact of EC on outcomes. Methods: Two large naturalistic and comparative service user samples were used. Respondents were recruited in Stockholm County (n = 1,865; data collection 2000–2002), and Victoria and Western Australia (n = 796; in 2012–2013). Follow-up interviews were conducted after 1 year. Cross-tabulations, Chi-square (χ2) tests and logistic regressions were used. Results: Percentages of the samples excluded by individual EC ranged from 5% (lack of education/literacy) to 70% (social instability) among Swedish alcohol cases and from 2% (low alcohol problem severity) to 69% (psychiatric medication) among Australian counterparts; and from 2% (age 60+ years) to 82% (social instability) among Swedish drug cases and from 1% (age 60+ years) to 67% (psychiatric medication) among Australian counterparts. Country differences and differences across substances appeared independent of country effect. Co-morbid psychiatric medication, noncompliance, poly drug use, and low education EC caused positive 1-year outcome bias; whereas female sex and old age introduced negative outcome bias. Conclusions/Importance: Commonly used EC exclude large proportions of treatment seekers. This may impair generalizability of clinical research, and the effects of many EC differ by country and drug type.

 • 2014. Jessica Storbjörk. Drug and Alcohol Review 33 (6), 604-611

  It has been acknowledged that participants in clinical trials differ from real-world service users,primarily due to the extensive use of research eligibility criteria (EC). Generalisability and outcome bias become pressing issueswhen evidence-based treatment guidelines, crystallised from outcome research, influence treatment provision.This study reportson the effects of EC on generalisability and short- and long-term outcomes among real-world treatment-seekers.

  Ten of the most commonly used EC were operationalised and applied to a large representative service user sample(n = 1125) from Stockholm County, Sweden, to determine the percentage of real-world problem alcohol users that would havebeen excluded by each EC and the extent to which EC bias the 1 and 6-year alcohol outcomes.

  Individual EC excluded between 5% and 80% of real-world service users and 96% would have been excluded by at least one EC. Most of the EC introduced a positive/upwards bias in 1- and 6-year outcomes. Most notably, the removal of the unmotivated/non-compliantservice users caused an upwards bias that would considerably boost estimates of treatment effectiveness. Other bias effects weresmaller. Six-year effects were generally higher than for 1 year.

  Outcome studies that excludecomplex and non-compliant cases are not representative of real-world service users, and thus effectiveness estimates from clinicaltrials are biased by several commonly used EC.EC should be used judiciously and be taken into account in practice guidelines.This burgeoning research area should be further developed. [Storbjörk J. Implications of enrolment eligibility criteria inalcohol treatment outcome research: Generalisability and potential bias in 1- and 6-year outcomes.

 • 2016. Harald Klingemann, Storbjörk Jessica. The SAGE Handbook of Drug & Alcohol Studies, 260-286

  Following some introductory notes on addiction treatment management as a specific case of societies’ response to deviant behaviours and social problems, an overview of the theoretical classifications and dimensions of addiction treatment systems is presented. The anti-thesis to these ideal-type system concepts is represented by the market New Public Management model oriented towards outcomes, regardless of the nature and organizational features of addiction interventions. As complementary to these general theoretical orientations, this serves as a review of specific issues concerning ‘a combined and integrated approach versus a specialized and segregated approach’, ‘the quest for the best treatment modalities’, ‘empirical and ethical aspects of coercion in treatment’ and ‘the relevance of user needs and orientation’. The empirical part begins by highlighting the ‘expert survey‘, ‘case study‘ and dynamic diffusion‘  approaches as treatment mapping strategies and informs on some key results, e.g. from the WHO Atlas –SU survey and the International Studies in the Development of Alcohol and Drug Treatment Systems. Results from an expert survey from fourteen countries conducted in 2014 illustrate the role of general political changes, efforts to control treatment systems, integration dynamics, the treatment gap and changing outcome criteria with concrete current examples. The conclusions point to the relative importance of professional addiction interventions drawing upon self-change research and the role of alternative lay help and outline factors in impeding system changes.

 • 2012. Jessica Storbjörk.

  Antologi.

  Hur kan vi förstå alkoholens och drogernas roll i samhället? Hur definieras problemen, hur hanteras de och vilka konsekvenser får detta? Studier kring dessa frågor ger kunskap om moraliska och politiska dilemman, maktförhållanden, strukturer och förändringsprocesser. Frågorna öppnar upp för en diskussion kring gränsdragningar och spänningar i samhället. Boken har en samhällsvetenskaplig utgångspunkt och bidrar till ett kritiskt och reflekterande tänkande kring rusmedelsfrågan, en fråga som är alltför komplex för att endast kläs i medicinska termer, vilket ofta skapar en snäv problembild. Antologin behandlar bl.a. politik, sociala konstruktioner, genus, vård och välfärd. Den ger högskolestuderande en god ingång till och överblick över ämnet. Den riktar sig också till andra intressenter såsom yrkesverksamma inom välfärdssektorn, politiker, tjänstemän, journalister, föreningsaktiva, debattörer och den samhällsintresserade medborgaren.

  Tretton forskare vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet, medverkar: Maria Abrahamson, Jan Blomqvist, Jenny Cisneros Örnberg, Hanna Enefalk, Evy Gunnarsson, Nina-Katri Gustafsson, Karin Heimdahl, Mona Livholts, Therese Reitan, Filip Roumeliotis, Jessica Storbjörk, Johan Svensson och Jukka Törrönen. Författarna har sin hemvist inom sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, historia, psykologi och folkhälsovetenskap.

  Se http://www.suforlag.se/1100/1100.asp?id=4112

 • 2016. Jessica Storbjörk (et al.).

  Demands for service user involvement has a long history in the general health and welfare sectors in Sweden, but user involvement has been lagging behind as concerns substance abuse treatment. “The position of the service user in substance treatment: A study of user involvement in practice” therefore sought to analyze perceptions of user involvement and the extent to which alcohol and drug users in this treatment sector can influence the choice of intervention in their own case. The study included both the perspectives of the service users and their professional service providers. The relationship between user involvement, satisfaction, and outcomes were explored, as well as potential differences in perceptions and experiences between various service user groups and service providers. The study applied a qualitative research approach by interviewing 36 service users and 23 service providers (pairs of service users and providers), and following them up three months later.

  The primary goal of the present technical report was to provide a quantitative exploration of research participant characteristics, user involvement and treatment satisfaction by different groups, including outcomes. The report uses tabular formats as well as several summaries of interview accounts. The report also outlines our theoretical point of departure and detailed information concerning the research methods and methodological considerations.

  [A Swedish summary is available in the report]

Visa alla publikationer av Jessica Storbjörk vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 15 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa