Profiles

Markus Huss

Markus Huss

Bitr. lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 35 06
E-post markus.huss@tyska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Biträdande lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning sedan 2018

Jag har tidigare arbetat som universitetslektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet och som vikarierande lektor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola.

Fulbright Hildeman Fellow vid University of Massachusetts, Amherst, 2017.

Fil dr. i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola och Stockholms universitet 2014.

Undervisning

HT20:

Tyskspråkig litteratur (inom Tyska I, II och kandidatkurs)

Från Bertolt Brecht till Babylon Berlin: Weimarrepubliken i litteratur och kultur (7,5 hp)

VT21:

Tyskspråkig litteratur (Tyska II)

Tyska, nybörjarkurs II

Reading Across Literatures: Multilingualism, Translation
and Comparison
(AN, optional course within the Master's Programme in Literature)

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar främst fälten litteratur och flerspråkighet, litteratur och intermedialitet, tysk- och svenskspråkig efterkrigslitteratur och exillitteratur.

I maj 2014 disputerade jag på avhandlingen Motståndets akustik. Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960. Avhandlingen undersöker språkproblematik och språkmetaforik i Peter Weiss litterära verk.

Aktuella publikationer:

Inscribed gestures: the vernacular-cosmopolitan dynamic of sign language in Michael Roes’s novel Die Laute i Textual Practice 2020.

The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders: Multilingualism in Northern European Literature (Routledge 2019).

Publikationslista finns här.

Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa