Profiles

Markus Huss

Forskningssekreterare

View page in English
Arbetar vid Områdeskansliet för humanvetenskap
Telefon 08-16 22 13
E-post markus.huss@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 5
Rum A 651
Postadress Humanistiska fakultetskansliet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar sedan den 14 augusti 2017 som vik. forskningssekreterare för humanistiska fakultetens gemensamma forskarskola. Säkraste sättet att komma i kontakt med mig är via e-post.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar främst fälten litteratur och flerspråkighet, litteratur och intermedialitet, tysk- och svenskspråkig efterkrigslitteratur och exillitteratur. 

I maj 2014 disputerade jag på avhandlingen Motståndets akustik. Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960. Avhandlingen undersöker språkproblematik och språkmetaforik i Peter Weiss litterära verk.

Senast uppdaterad: 13 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa