Profiles

Olivia Schlyter

Olivia Schlyter

Studievägledare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 11 96
E-post olivia.schlyter@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D606
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig


Studievägledare i svenska som andraspråk

Jag arbetar som studievägledare och utbildningsadministratör i ämnet svenska som andraspråk, och ansvarar för följande utbildningar:

  • Kurspaket Svenska som andraspråk II och III
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska som andraspråk
  • Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk
  • Fristående kurser i sva på grund- och avancerad nivå.

Jag är även huvudredaktör för webbplatsen för ämnet svenska som andraspråk, samt ledamot i styrgruppen för svenska som andraspråk

Jag är sedan 1 januari 2021 ledamot i institutionsstyrelsen, Institutionen för svenska och flerspråkighet (2021—2023).

Till mig kan du vända dig om du har frågor om våra utbildningar inom svenska som andraspråk, antagning och behörighet, tillgodoräknande, studieproblem, med mera.

Mina telefon- och besökstider

 

Studier och tidigare arbete på SU

Jag har arbetat heltid på Stockholms universitet sedan 2015, tidigare som projektadministratör, webbredaktör och expeditionspersonal på Språkstudion vid Institutionen för språkdidaktik.

Jag är särskilt intresserad av språk, kommunikation och lärande i digitala miljöer. Jag har läst kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet samt magisterprogrammet i lärande, kommunikation och informationsteknologi vid Göteborgs universitet, och har följande examina: 

  • Filosofie kandidatexamen i engelska (Stockholms universitet, 2015)
  • Filosofie magisterexamen i pedagogik med inriktning mot lärande, kommunikation och informationsteknologi (Göteborgs universitet, 2019).

Jag har även läst fristående kurser inom språk, filosofi, systemvetenskap och litteraturvetenskap.

Senast uppdaterad: 23 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa