Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Roger AnderssonProfessor i nordiska språk

Om mig

Min forskningsinriktning ligger främst inom den historiska nordistiken och medeltidsforskning i ett bredare perspektiv. Jag intresserar mig bland annat för text- och stilhistoria, medeltida skriftmiljöer, skriftkultur, den teoretiska diskussionen om textutgivning och frågor som har att göra med funktionellt betingad textförändring. I det pågående projektet Heliga Birgittas texter på fornsvenska, som syftar till att presentera en modern syntetisk edition av Birgittas Uppenbarelser försöker jag tillämpa ett stemmatiskt arbetssätt på de folkspråkliga texterna. I projektet Text till tiden. Medeltida texter i kontext – då och nu (2016-2019) arbetade jag bland annat med skrivaridentifieringar, medeltida skriftmiljöer och samspelet mellan latin och fornsvenska i outgivna medeltidshandskrifter. Ett annat viktigt spår i min forskning rör medeltidens spiritualitet och predikans historia. Mellan 2006 och 2015 var jag huvudutgivare (general editor) för serien Sermo. Studies on Patristic, Medieval and Reformation Sermons and Preaching (Brepols Publishers), därefter ledamot av Editorial Board. Sedan 2017 är jag ordförande i Svenska fornskriftsällskapet. Jag är kursföreståndare för utbildning i nordiska språk och studierektor för utbildning på avancerad nivå i svenska / nordiska språk.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer i historisk nordistik, litterär stilistik och språkvetenskaplig teori och metod

Handledning av doktorander, disputerade

Maria Husabø Oen (konstvetenskap, Oslo), handledare

Maria Arvidsson (nordisk filologi, Köpenhamn), handledare

Gwendolyne Knight (historia, Stockholm), huvudhandledare

Handledning av doktorander, pågående

My Fagerstedt (nordiska språk, Stockholm), huvudhandledare

Louise Faymonville (nordiska språk, Stockholm), handledare

Forskning

Projekt

Vadstenabrödernas predikan. Offentligt tal, europeisk kulturförmedling, folkfostran (Uppsala universitet, 1994-1997).

Modellpredikningar från medeltiden (Uppsala universitet, 2001)

Heliga Birgittas texter på fornsvenska (Stockholms universitet, 2011-2014)

Digitala Birgitta (Uppsala universitet, 2016-2019)

Text till tiden. Medeltida texter i kontext - då och nu (Kungl. biblioteket, Stockholms universitet, Uppsala universitet, 2016-2019)

Senaste publikationer

Heliga Birgittas texter på fornsvenska V. Birgittas Uppenbarelser. Bok 5. Runica et Mediævalia. Editiones 14. Stockholm 2020.

”Översättningsverksamheten i Vadstena kloster”, Svenskt översättarlexikon (Litteraturbanken, 2020).

”Barbro Söderberg 23/9 1932 – 2/6 2019”, Arkiv för nordisk filologi 135 (2020), s. 165–168.

”Heliga Birgittas sista stora resa”, i Svenskarna och Det heliga landet; red. Kurt Almqvist, Louise Belfrage & Nathan Shachar (Stockholm: Stolpe), 2021, s. 45–51.

”Språkväxling och språkval i senmedeltida religiösa handskrifter”, Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, bd 103, Uppsala 2021, s. 59-139.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Roger Andersson vid Stockholms universitet