Profiles

Roger Andersson. Professor i nordiska språk. Foto: Pia Nordin

Roger Andersson

Professor i nordiska språk

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 44 74
E-post roger.andersson@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 566
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskningsinriktning ligger främst inom den historiska nordistiken och medeltidsforskning i ett bredare perspektiv. Jag intresserar mig bland annat för text- och stilhistoria, medeltida skriftmiljöer, skriftkultur, den teoretiska diskussionen om textutgivning och frågor som har att göra med funktionellt betingad textförändring. I det pågående projektet Heliga Birgittas texter på fornsvenska, som syftar till att presentera en modern syntetisk edition av Birgittas Uppenbarelser försöker jag tillämpa ett stemmatiskt arbetssätt på de folkspråkliga texterna. I projektet Text till tiden. Medeltida texter i kontext – då och nu arbetar jag bland annat med skrivaridentifieringar, medeltida skriftmiljöer och samspelet mellan latin och fornsvenska i outgivna medeltidshandskrifter. Ett annat viktigt spår i min forskning rör medeltidens spiritualitet och predikans historia. Mellan 2006 och 2015 var jag huvudutgivare (general editor) för serien Sermo. Studies on Patristic, Medieval and Reformation Sermons and Preaching (Brepols Publishers), därefter ledamot av Editorial Board. Sedan 2017 är jag ordförande i Svenska fornskriftsällskapet.

Undervisning

Kommer att uppdateras

Handledning av doktorander

Maria Husabø Oen: "The Visions of St. Birgitta. A Study of the Making and Reception of Images in the Later Middle Ages." Phd-avhandling i konstvetenskap, Oslo universitet. 2015. Biträdande handledare.

Maria Arvidsson: "En handskrifts tillkomst- och brukshistoria." Phd-avhandling vid Nordisk institut, Köpenhamns universitet. 2016. Biträdande handledare.

Gwendolyne Knight: "Broken Order. Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland." Doktorsavhandling i historia, Stockgolms universitet. Disp. 18 jan. 2019. Huvudhandledare.

 

 

Forskning

Projekt

Vadstenabrödernas predikan. Offentligt tal, europeisk kulturförmedling, folkfostran (Uppsala universitet, 1994-1997).

Modellpredikningar från medeltiden (Uppsala universitet, 2001)

Heliga Birgittas texter på fornsvenska (Stockholms universitet, 2011-2014)

Digitala Birgitta (Uppsala universitet, 2016-2019)

Text till tiden. Medeltida texter i kontext - då och nu (Kungl. biblioteket, Stockholms universitet, Uppsala universitet, 2016-2019)

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Roger Andersson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 11 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa