Profiles

Robin Gålnander

Robin Gålnander

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-16 31 73
E-post robin.galnander@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 616
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Kriminologi I: Allmän översiktskurs.

Kriminologi II: Teoretiska perspektiv.

Kriminologi III: Handledning av examensarbeten på kandidatnivå. 

Forskning

Forskningsområden: Kvinnors upphörande med brott, livsförloppskriminologi, intersektionalitet.

Mitt doktorandprojekt fokuserar på kvinnors upphörande med brott. Det är en longitudinell intervjustudie som bygger på upprepade kvalitativa intervjuer med kvinnor som just nu befinner sig i olika stadier av upphörandeprocessen.

Syftet med studien är att undersöka kvinnors vägar ut ur en avvikande livsstil och därigenom bidra till den teoretiska förståelsen av kvinnors upphörande med brott. 

Publikationer

Gålnander, R. (2019). "Being Willing but Not Able: Echoes of Intimate Partner Violence as a Hindrance in Women’s Desistance from Crime". Journal of Developmental and Life-Course Criminology. Online first, DOI: https://doi.org/10.1007/s40865-019-00108-5

Gålnander, R. (2018). “’Nej men då skiter jag i det här’ Om strukturella barriärer, fatalism och handlingsutrymme i tidiga stadier av upphörande med brott”. Paper presented at The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK), Helsinki, Finland, May 2018. Pp. 93-98. 

Gålnander, R. (2016). “Twisting and Turning Desistance from Crime: A Qualitative Approach to the Understanding of Women's Transitions out of Crime”. Paper presented at The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK), Bifröst, Iceland, May 2016. Pp. 154-162.

Senast uppdaterad: 5 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa