Profiles

Thérése Halvarson Britton

Timanställd

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 41 29
E-post therese.britton@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 442
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, med inriktning på religionsdidaktik. 2014 blev jag klar med min licentiatuppsats och nu fortsätter jag till en doktor. Förutom att forska så är jag gymnasielektor på Globala gymnasiet där jag dels undervisar i svenska och religionskunskap, dels har professionsutvecklingsseminarier i religionsdidaktik (Doing RE) samt arbetar med tidskriften SO-didaktik.

 

 

Forskning

Min forskning handlar om studiebesök i religionskunskapsundervisningen. I min licentiatstudie undersökte jag religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter som genereras av studiebesök och gjorde då en fallstudie i en gymnasieklass som gjorde ett moskébesök. I min fortsatta forskning har jag ett didaktiskt bredare perspektiv då jag även intresserar mig för undervisningen i samband med studiebesök. Jag har därför tagit fasta på resultat från licen och tillsammans med en högstadielärare planerat och genomfört undervisning i en åk 9-klass i samband med buddhism och ett tempelbesök. Med utgångspunkt i denna undervisning undersöker jag om studiebesök kan vara ett verktyg för att öka elevers förståelse av levd religion.

Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa