Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vera SundinDoktorand

Om mig

Född 1989. Masterexamen i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Studier i franska, engelska och psykologi. Doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2017. Ledamot i Sällskapet för 1700-talsstudier. Undervisar på grundkursen i litteraturvetenskap.

 

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt Den pastorala koden kretsar kring den pastorala traditionen i svensk litteratur från 1700-talets mitt till andra halvan av 1800-talet. Jag intresserar mig för pastoralens funktioner, hur den har använts för att gestalta olika visioner och föreställningar, både samhälleliga och existentiella. I centrum står teman som urbanitet, patriotism, genus och genre. Både kontinuiteter och förändringar i traditionen behandlas. Avhandlingen analyserar pastoralen så som kod, ett begrepp som ska förstås ur semiotiskt perspektiv, som en uppsättning konventioner som kommunicerar med läsaren och förmedlar en viss betydelse. Undersökningen tar upp ett flertal diktare från tiden, däribland Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763), Gustaf Fredrik Gyllenborg (1731–1808), Erik Johan Stagnelius (1793–1823) och Julia Nyberg/Euphrosyne (1785–1854).

 

Handledare

Anna Albrektson, Thomas Götselius

 

Intresseområden

pastoral, 1700-tal, salongslitteratur, förfeminism, genreteori, natur/kultur-dikotomin

 

Konferenspresentationer

"Finding a Northern Arcadia: The Role of Pastoral in the Works of Tankebyggarorden", The Pleasures of Imagination – Art, Architecture and Aesthetics in 18th Century Europe, Helsingfors, oktober 2021

"I pastoralens rum: Tankebyggarna och det svenska Arkadien", SWECS19, Stockholm, oktober 2019

"The Potential of Pastoral: Female Authorship and the Elasticity of the Idyllic Code", ISECS Congress 2019, Edinburgh, juli 2019

 

Publikationer

Recension: Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Daniel Möller & Arsenii Vetushko-Kalevich (red.): Att dikta för livet, döden och evigheten, Lychnos, 2021

"Nordenflycht vågade ta debatten med Gud", Under strecket, Svenska Dagbladet 2016-11-05

Recension: Hugo Nordland: Känslor i krig: Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–18141700-tal, 2016

"L’Amour Raisonnable: Précieuse Perspectives on Love – Hedvig Charlotta Nordenflycht and the French Seventeenth-Century Salon", Traces of Transnational Relations in the Eighteenth Century, red. Tim Berndtsson m.fl., Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2015