Profiles

Vera Sundin

Vera Sundin

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post vera.sundin@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum 107
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1989. Masterexamen i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Studier i franska, engelska och psykologi. Doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2017.

 

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar svensk pastorallitteratur från mitten av 1700-talet till början av 1800-talet. Jag kommer att undersöka den pastorala kodens elasticitet, hur den har använts för att gestalta minnen och visioner, både samhälleliga och existentiella. I centrum står teman som natur, ideologi, nostalgi, framtidstro och arv. Jag intresserar mig för den svenska pastoralens förändring över tid, från guldåldern under 1700-talets mitt till nedgången runt sekelskiftet 1800. Avhandlingen kommer att ta upp poeter som Olof von Dalin, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Gustaf Philip Creutz och Erik Johan Stagnelius, med flera.

 

Handledare

Anna Cullhed, Thomas Götselius

 

Intresseområden

pastoral, 1700-tal, tidigmodern historia, kärleksforskning, salongslitteratur, förfeminism, natur/kultur-dikotomin

 

Publikationer

"Nordenflycht vågade ta debatten med Gud", Under strecket, Svenska Dagbladet 2016-11-05

Recension: "Hugo Nordland: Känslor i krig: Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814", Sjuttonhundratal, 2016

"L’Amour Raisonnable: Précieuse Perspectives on Love – Hedvig Charlotta Nordenflycht and the French Seventeenth-Century Salon", Traces of Transnational Relations in the Eighteenth Century, red. Tim Berndtsson m.fl., Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2015

 

Senast uppdaterad: 31 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa