Om oss

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet förvaltar den pluralism och bredd som psykologiämnet innefattar och som storstadsplaceringen möjliggör.

Psykologiska institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten men bedriver undervisning och forskning på allt som påverkar individen från gen och hjärna till organisation och samhälle. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer och forskar inom psykologins samtliga huvudområden.

Faktaruta: Psykologiska institutionen

  • 6 forskningsavdelningar
  • 3 institut för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet
  • Över 300 forskningspublikationer per år i DiVA
  • Omkring 1.200 studenter per termin på våra utbildningar
  • Egen psykoterapiklinik med ca 4.000 besök per år
  • Över 250 personer i någon form av anställning, varav ca 40 med professorstitel (inklusive emeriti), ca 50 doktorander, ca 100 disputerade lärare/forskare, och knappt 30 i den teknisk-/administrativa gruppen.
  • Ekonomisk omsättning på över 220 miljoner kronor
  • Institutionen inrättades 1953, men har sina rötter i den Enerothska professuren, som inrättades 1937 med David Katz som förste innehavare.
  • Inför höstterminen 2021 har institutionen flyttat till helt nybyggda lokaler i Albano efter 39 år i Frescati Hage.

 

Forskning

Våra forskare bedriver forskning inom sex olika forskningsavdelningar och två forskningsinstitut. Forskarna publicerar sig flitigt i vetenskapliga sammanhang.

Våra forskare har i många år publicerat över 250 publikationer per år enligt publikationsdatabasen DiVA. Efter integrationen med Stressforskningsinstitutet landade siffran på över 320 publikationer under 2020, trots drastiskt minskat antal konferensbidrag på grund av inställda konferenser under Corona-pandemin.

Våra publikationer

 

Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa.

Stress, arbete och hälsa är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. 

Stressforskningsinstitutet


 

Stockholms universitets psykologiska klinik

Albanoparken, konceptbild

Stockholms universitets psykologiska klinik är en centrumbildning som sedan 2015 syftar till att skapa en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik och professionsdidaktik. Från och med hösten 2021 finns kliniken i nya lokaler i Albano.

Vid kliniken agerar studenter i slutet av sin utbildning terapeuter under kvalificerad handledning. Anmäl ditt intresse här!

Stockholms universitets psykologiska klinik

 

Omkring 1.200 personer studerar på våra olika utbildningar varje termin, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeututbildning och specialistutbildningar.

Psykologprogrammet fortsätter att vara ett av de allra mest sökta programmen nationellt och den fristående kursen Psykologi I har en motsvarande status lokalt vid Stockholms universitet. 

Våra utbildningar
 

Uppdragsutbildning

Genom Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap, ITB, bedriver vi även uppdragsutbildning för såväl externa organisationer som institutioner och enheter inom Stockholms universitet.

Läs mer om uppdragsutbildning

 

I och  med integreringen av Stressforskningsinstitutet så är vi nu över 250 personer i någon form av anställning. Ca 40 har professors titel (inklusive emeriti) och ca 50 är doktorander. Uppemot 30 personer hör till gruppen med teknisk-/administrativ personal. Övriga arbetar med forskning och undervisning.

Läs mer om oss på våra profilsidor

 

Efter integrationen med Stressforskningsinstitutet 2020 omsätter institutionen idag drygt 220 miljoner kronor per år. Anslagsmedel uppgår till ca 145 miljoner kronor, forskningsanslag uppgår till drygt 70 miljoner kronor och några miljoner får vi genom utförda uppdrag av olika slag.

För att sätta detta i ett perspektiv så omsätter till exempel hela Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 175 miljoner kronor per år och Kungliga Musikhögskolan 205 miljoner kronor per år.

 

Psykologiska institutionen har sedan april 2019 ett eget Nyhetsbrev, som skickas ut till alla anställda samt till personer som meddelat sitt intresse för vår Allmänna seminarieserie.

Anmäl dig till e-postlistan och få nyhetsbrevet direkt till din inbox en gång i månaden augusti-maj. (På grund av färre evenemang under pandemin har vi pausat nyhetsbrevet sedan januari 2021, men oregelbundna utskick kan fortfarande förekomma, med information om vår flytt till nya lokaler i sommar till exempel.)

Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev så kan du använda länken längst ner i nyhetsbrevet eller mejla till kommunikation@psychology.su.se.

De senaste nyhetsbreven

Nyhetsbrev januari 2021 (167 Kb)

Nyhetsbrev december 2020 (1154 Kb)

Nyhetsbrev november 2020 (1261 Kb)

Nyhetsbrev oktober 2020 (962 Kb)

Nyhetsbrev september 2020 (1317 Kb)

 
David Katz, sv/v porträtt i halvprofil
David Katz

Psykologiska institutionens ursprung står att finna i inrättandet av Olof Eneroths professur vid dåvarande Stockholms Högskola, 1937. Den institution som den förste innehavaren av denna professur, David Katz, började bygga upp hette till en början Institutet för pedagogik, men psykologin spelade en dominerande roll och senare ändrades namnet till Institutet för psykologi och pedagogik.

1953 delades ämnet och Psykologiska institutet, sedermera Psykologiska institutionen inrättades.

Läs mer om Psykologiska institutionens historia

På denna sida