Kontakt

Här har vi samlat kontaktinformation till institutionsledningen, olika funktionsansvariga, sammankallande i grupper och kommittéer, föreståndare för forskningsavdelningar och institut osv vid Psykologiska institutionen. Du hittar även kontaktinformation på andra sidor på vår sajt, till exempel en personallista A-Ö under Om oss=>Personal. Använd gärna länkarna i boxen "På denna sida" för att orientera dig bland alla kontaktuppgifter!

 

Allmän kontaktinformation

Besöksadress

Albanovägen 12 är den officiella adressen, men det finns flera andra ingångar som man också kan använda.

Postadress

Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Fakturaadress

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
(Ange 308 i fältet Er referens, tack.)

Registrator

registrator@psychology.su.se

Telefon

08-16 2000 (vxl)

Press

Vänligen kontakta aktuell forskare direkt. Om du inte söker någon särskild person hänvisar vi till Stockholms universitets presstjänst.

 

Institutionsledning

Institutionen leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet. Varje utbildningsområde har en ansvarig studierektor och administrativ chef ansvarar för ekonomi och stödfunktioner.

 

Avdelningsföreståndare

Psykologiska institutionen har sex forskningsavdelningar som bedriver forskning inom alla psykologins huvudområden. Varje avdelningen leds av en avdelningsföreståndare, enligt nedan.

 

Funktionsansvariga

Här följer kontaktuppgifter till ett antal funktionsansvariga vid Psykologiska institutionen.

Alumnkoordinator
Athena-administratör
Datorsystemansvarig, Mac
Datorsystemansvarig, PC
Jämlikhetsombud
Kommunikationsansvarig
Koordinator
Miljörepresentant
Personalhandläggare
Skolämnesansvarig
Studiemiljöombud
SUKAT-handläggare
Säkerhetsansvarig
Webbredaktör
 

Skyddsombud

Cecilia Stenfors, cecilia.stenfors@psychology.su.se

Wessel van Leeuwen, SFI, wessel.vleeuwen@su.se

Du kan också vända dig till Stockholms universitets huvudskyddsombud.

 

Grupper och kommitteer

Här följer e-postadress till sammankallande i våra arbetsgrupper och kommittéer. (För Datorenheten, se Funktionsansvariga => Datorsystemansvarig, Mac/PC)

Ordförande i doktorandrådet (DR)
Vice ordförande i doktorandrådet (DR)
Forskarutbildningskollegiet, sammankallande
Grundutbildningskollegiet, sammankallande
Grundutbildningskollegiet, sammankallande
Kursledning Psykoterapeutprogrammet, sammankallande
Ledningsgruppen, sammankallande
Miljökommittén, sammankallande
Professorsgruppen, sammankallande
Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor, RALV, ordförande och sammankallande
TA-gruppen, sammankallande
Utbildningsutskottet, sammankallande
 

Institutet för tillämpad beteendevetenskap

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet.

Webb: Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning
 

Stockholms universitets psykologiska klinik

Stockholms universitets psykologiska klinik är placerad vid Psykologiska institutionen. Kliniken leds av en styrelse, en föreståndare samt en mottagningschef.

Webb: www.psychology.su.se/supk

Föreståndare
Jan Bergström
Tfn: 08-163910
E-post: jan.bergstrom@psychology.su.se

Mottagningschef
Aina Lindgren
Tfn: 08-163990
E-post: aina.lindgren@psychology.su.se

Styrelsens ordförande
Petra Lindfors
Tfn: 08-163893
E-post: pls@psychology.su.se

 

Kliniken

Prefekten är verksamhetschef för kliniken. Frågor bör i första hand ställas till mottagningschef (enhetschef) eller i förekommande fall mottagningspsykolog för KBT respektive PDT enligt nedan.

Besöksadress
Albanovägen 12, plan 4

Postadress
Kliniken
(Att: personnamn)
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Mottagningschef (enhetschef)
Mottagningspsykolog - KBT
Mottagningspsykolog - PDT
 

Stressforskningsinstitutet

Allmän kontaktinformation
Tfn: 08-16 20 00
E-post: info@stressforskning.su.se
Webb: www.stressforskning.su.se

Press- och informationsansvarig
Christian Portin
08-5537 8940
christian.portin@su.se

Föreståndare
Göran Kecklund
08-553 789 12, 073-707 8912
goran.kecklund@su.se

 

 

Studentärenden

Kontaktuppgifter till studentexpeditionen, studievägledningen, internationell koordinator samt studierektorerna hittar du under fliken Utbildning.

Studentärenden

På denna sida