12. Per-Erik Cederholm : Juhani Aho i Sverige – Pressmottagande och Nobelpriskandidatur. 118 pp. 2008.


11. Birger Winsa : Språkpolitikens inverkan på kulturverksamhet och socialt kapital i en- och flerspråkiga regioner – Svenska Tornedalen jämförd med finska Tornedalen och några nordsvenska kommuner. 165 pp. 2005.


10. Ulla Lundgren : Helepotti ettei kuole vielä – Nej du får nog leva ett tag till. 185 pp. 2001.


9. Jarmo Lainio : Tre veteraner – tre tributer. Tre artiklar som reflekterar finskans ställning i Sverige år 2000 tillägnade tre forskarkollegor: Erling Wande, Magnus Ljung och Gunnel Melchers. 133 pp. 2000.


8. Pirkko Forsman Svensson : Vanhan kirjasuomen nominaalirakenteista. 120 pp. 1992.


7. Att forska om språkliga minoriteter, Erling Wande (red.). 87 pp. 1990.


6. Från Pohjolas pörten till kognitiv kontakt, Vänskrift till Erling Wande den 9 maj 1990. Ingrid Almqvist, Per-Erik Cederholm och Jarmo Lainio (red.). 261 pp. 1990.


5. Pirkko Forsman Svensson : Vanhan kirjasuomen teonnimistä ja teonnimirakenteista. 91 pp. 1990.


4. Per-Erik Cederholm : Om det berättande i Volter Kilpis roman Alastalon salissa. Diss. 141 pp. 1986.


3. Leo Suomela : Dialogens förnyare: En kvantitativ analys av stil och variation hos dramatikerna Minna Canth, Robert Kiljander och Matti Kurikka under 1800-talets finska realism. Diss. 136 pp. 1984.


2. Bengt Pohjanen : Med seende ögon: En studie i Antti Hyrys författarskap. Diss. 190 pp. 1979.


1. Olavi Nuutinen : Suomen teonnimirakenteista. Diss. 99 pp. 1976.