Forskningsområden

Forskningsområden

Forskningen vid institutionen är inriktad mot språk, litteratur och kultur i de länder i vilkas språk vi bedriver undervisning. Spännande forskningsområden vid vår institution är bland annat dialektologi, modern litteratur, språkhistoria, sociolingvistik, diskursanalys, tredjespråksinlärning, språkpolitik och översättning.

 

Språk och makt