Centrala forskningsområden inom ämnet utgörs av en mängd olika områden inom baltisk språkvetenskap, såsom baltisk språkhistoria, särskilt historisk grammatik, baltisk språkstruktur, de baltiska skriftspråkens historia, dialektologi, sociolekter, ortnamn och personnamn.