Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs

  • 30 hp

Kursen innehåller sjätte terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier och leder till kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer. Inom denna kurs kommer du att arbeta med ditt examensarbete. Kursen ger även en översikt över det akademiska studiet av det arabiska språket, med fokus på lingvistik och det arabiska språkets historia, samt fördjupade studier i teori och metod.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.