Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen innehåller sjätte terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier och leder till kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer. Inom denna kurs kommer du att arbeta med ditt examensarbete. Kursen ger även en översikt över det akademiska studiet av det arabiska språket, med fokus på lingvistik och det arabiska språkets historia, samt fördjupade studier i teori och metod.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen