Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs

Kursen innehåller sjätte terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier och leder till kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer

Inom denna kurs kommer du att arbeta med ditt examensarbete. Kursen ger även en översikt över det akademiska studiet av det arabiska språket, med fokus på lingvistik och det arabiska språkets historia, samt fördjupade studier i teori och metod.

 • Kursupplägg

  Kursen innefattar tre delkurser.

  Delkurser

  Mellanöstern och Nordafrika: Språk och samhälle, 7.5 hp
  Språk är en central del av samhället. Denna delkurs fokuserar på språk som ett lingvistiskt system och språk som ett socialt fenomen. Studenten kommer att lära sig lingvistiska grundprinciper och kommer att introduceras för sociolingvistik som akademiskt ämne. Studenten kommer att få kunskap om Mellanöstern- och Nordafrikas språk, med särskilt fokus på arabiska och kommer att introduceras för frågor såsom lingvistikens och sociolingvistikens grundprinciper, språkvariation, attityder till språk, språkpolitik, samtspråk, genus och sociala grupper.

  Teori och metod, 7.5hp
  Inom ramen för denna delkurs skall studenten i samråd med en handledare välja en vetenskaplig teoretisk eller metodologisk diskurs och läsa och analysera litteratur som behandlar, för diskursen, relevant teori och metod samt ger en översikt över tidigare forskning och tillgänglig empiri.

  Examensarbete, 15hp
  Inom denna delkurs ska studenten skriva ett examensarbete inom huvudområdet Mellanösterns språk och kulturer. Kursen behandlar de formella och teoretiska krav som ställs på ett examensarbete och ger studenten övning i att självständigt och kritiskt utföra en vetenskaplig studie.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen är obligatorisk.

  Inom ramen för delkursen Examensarbete, 15hp, ges individuell handledningen och grupphandledning.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlista för VT23 finns i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinator helkurs: Elie Wardini

  Teori och metod, 7.5hp
  Examinator modul: Elie Wardini

  Examensarbete, 15hp
  Examinator modul: Elie Wardini

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43