Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III

Kursen utgör tredje terminens studier i modern standardarabiska. Inom ramen för kursen kommer studenten att bli klar med det grammatikprogram som inleddes under första terminens arabiska studier.

Studenten analyserar även mer avancerad arabisk text, övar sig i att läsa, tala och skriva mer avancerad arabiska, samt introduceras för arabiskt talspråk.

Kursen innehåller också en introduktion till Mellanöstern- och Nordafrikas litteraturhistoria.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  1. Modern standardarabiska IV, 10 hp
  Denna delkurs behandlar grunderna i den arabiska grammatiken, med fokus på syntax. Inom ramen för modulen blir studenterna klara med det grammatikprogram som utgör innehållet i delkurserna; Modern Standardarabiska I-IV (som ges på kurserna Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier I-III).

  Studenten introduceras för morfologiska och syntaktiska begrepp som particip, infinitiv, konditionalis och komparativ. Studenten ges även övning i att skapa mer komplicerade arabiska meningar och att analysera längre arabisk text, grammatiskt och tematiskt.

  2. Textläsning II, 5hp
  Inom ramen för denna delkurs övar sig studenten i att läsa arabisk text. Studenten kommer även att genomföra fördjupad övning i att analysera text grammatiskt och tematiskt.

  3. Språkfärdighet III, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten och består av övningar i att tala och skriva mer avancerad arabiska. Delkursen ge även grundläggande kunskap i arabiskt talspråk.

  4. Mellanösterns litteratur, 7.5 hp
  Denna delkurs ger en introduktion till litteraturhistorien i Mellanöstern och Nordafrika. Detta innebär en grundläggande genomgång av den arabiska, persiska, turkiska, kurdiska och hebreiska litteraturen, klassisk och modern. Särskilt fokus ligger på den arabiska litteraturen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast enmånad före kursstart.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlista för HT22 finns tillgänglig i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkurserna Modern standardarabiska IV, 10 hp och Textläsning II, 5hp examineras genom salstentamina.

  Delkursen Språkfärdighet III, 7.5hp, examineras genom muntlig tentamen, samt löpande inlämning avskrivuppgifter. Principerna försammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Mellanösterns litteratur, 7.5hp, examineras genom skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtenta, samt muntlig redovisning av ett skönlitterärt verk. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Examinator helkurs: Astrid Ottosson al-Bitar
  Modern standardarabiska IV: Modulansvarig & Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar Textläsning II: Modulansvarig & Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar
  Språkfärdighet III: Modulansvarig & Examinator: Samim Elias
  Mellanösterns litteratur Modulansvarig & Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43