Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III

Kursen utgör tredje terminens studier i modern standardarabiska. Inom ramen för kursen kommer studenten att bli klar med det grammatikprogram som inleddes under första terminens arabiska studier.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen som student vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier.

Välkomstbrev

Som antagen student kommer du att få ett välkomstbrev av institutionen till den mejladress du har angett i din ansökan. Där hittar du all information du behöver inför dina studier under den kommande terminen. Välkomstbrevet kommer att skickas ut till alla antagna, och till efterantagna allt eftersom.

Här finns massor av användbar information. Om du inte fått välkomstbrevet, kolla först i skräppostmappen, då det är risk att det hamnat där. Avsändaren är exp.asien@su.se. Om du är säker på att du inte fått det, kontakta då oss.

Registrering

När du har ett universitetskonto ska du webbregistrera dig i Ladok. Att registrera sig på en kurs innebär att du tar din plats i anspråk och har rätt att delta i undervisning och examination.

Webbregistreringen är öppen mellan den 7-28 augusti för alla kurser som börjar vid terminsstart (28 augusti).

För kurser som startar andra halvan av terminen är webbregistreringen öppen från 7 augusti.

I välkomstbrevet som skickas ut från institutionen till antagna studenter ser du registreringsperioden för din kurs. Det är viktigt att du registrerar dig innan sista datumet som anges.

För alla andra kurser stänger registreringen dagen innan kursstart. För registrering efter denna period, kontakta studentexpeditionen.

Villkor för antagning

Om du är villkorligt behörig måste du senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Läroplattform

I samband med registrering får du tillgång till läroplattformen Athena där varje kurs har en egen sida där du hittar viktig information och kursmaterial. Det är viktigt att du har tillgång till Ladok och Athena senast vid kursstart. Du får tillgång till båda tjänsterna i samband med registrering.

Athena

I Athena kan du:

 •     Se kursplanering och läsanvisningar för varje föreläsning.
 •     Få meddelanden från lärare och institutionen.
 •     Lämna in hemtentor och uppgifter.
 •     Se schemat.
 •     Hitta uppladdade artiklar och annat kursmaterial.

I TimeEdit hittar du ditt schema genom att söka på kursnamn eller kurskod. Du kan prenumerera på ditt schema för att få det direkt i din mobilkalender. Via denna sida kan du logga in och se schemat för den kurs du är registrerad på, utan att söka upp det.

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information om dina studier hos oss.

https://www.su.se/institutionen-for-asien-och-mellanosternstudier/utbildning

Studentexpeditionen vid institutionen

Hos studentexpeditionen kan du få hjälp med att registrera dig och få svar på administrativa frågor kring dina studier hos oss.

Studentexpeditionen når du lättast via mejl:
exp.asien@su.se

Telefon: 08-16 10 35

Telefontider:
Måndagar och torsdagar: 10-12
Onsdagar: 13-15

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenten analyserar även mer avancerad arabisk text, övar sig i att läsa, tala och skriva mer avancerad arabiska, samt introduceras för arabiskt talspråk.

Kursen innehåller också en introduktion till Mellanösterns samtida historia 1820-2020.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  1. Modern standardarabiska IV, 10 hp
  Denna delkurs behandlar grunderna i den arabiska grammatiken, med fokus på syntax. Inom ramen för modulen blir studenterna klara med det grammatikprogram som utgör innehållet i delkurserna; Modern Standardarabiska I-IV (som ges på kurserna Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier I-III).

  Studenten introduceras för morfologiska och syntaktiska begrepp som particip, infinitiv, konditionalis och komparativ. Studenten ges även övning i att skapa mer komplicerade arabiska meningar och att analysera längre arabisk text, grammatiskt och tematiskt.

  2. Textläsning II, 5hp
  Inom ramen för denna delkurs övar sig studenten i att läsa arabisk text. Studenten kommer även att genomföra fördjupad övning i att analysera text grammatiskt och tematiskt.

  3. Språkfärdighet III, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten och består av övningar i att tala och skriva mer avancerad arabiska. Delkursen ge även grundläggande kunskap i arabiskt talspråk.

  4. Mellanösterns samtida historia: 1820-2020, 7.5 hp
  Den här kursen kartlägger utvecklingen av Mellanösterns samhällen och den påverkan som den europeiska imperialistiska expansionen i regionen hade från början av 1800-talet till nutid.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast enmånad före kursstart.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlista för HT23 finns tillgänglig i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkurserna Modern standardarabiska IV, 10 hp och Textläsning II, 5hp examineras genom salstentamina.

  Delkursen Språkfärdighet III, 7.5hp, examineras genom muntlig tentamen, samt löpande inlämning avskrivuppgifter. Principerna försammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Mellanösterns samtida historia: 1820-2020, 7.5hp, examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.

  Examinator

  Examinator helkurs: Astrid Ottosson al-Bitar
  Modern standardarabiska IV: Modulansvarig & Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar Textläsning II: Modulansvarig & Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar
  Språkfärdighet III: Modulansvarig & Examinator: Samim Elias
  Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 Modulansvarig & Examinator: Isa Blumi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43