Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV

Kursen innehåller fjärde terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera moderna arabiska texter.

Fördjupad övning ges även i att tala och skriva på modern standardarabiska. Kursen innehåller även studier om Mellanösterns medielandskap och ger ett genusvetenskapligt perspektiv på Mellanöstern och Nordafrika.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra moduler/delkurser.

  Delkurser

  1. Textläsning III, 7.5 hp
  Inom denna delkurs fortsätter studenten att öva upp sin förmåga att läsa arabisk text av olika genrer. Fokus idenna kurs ligger på översättning. En presentation av översättningsteorier och strategier ges och utifrån ettantal arabiska texter som studenterna läser tillsammans diskuteras hur dessa strategier kan tillämpas påöversättning mellan arabiska och svenska. I vissa fall läses texterna parallellt med redan befintliga översättningar. Studenterna kommer också att få göra praktiska översättningsövningar. Delkursen ger ocksåstudenterna grundläggande verktyg för transkribering av arabisk text.

  2. Språkfärdighet IV, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten och består av övningar i att tala och skriva avancerad arabiska.

  3. Media och förändring i Mellanöstern, 7.5 hp
  Denna modul behandlar Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap samt teorier och metoder inom medieforskning allmänt och gentemot Mellanöstern och Nordafrika specifikt. Modulen behandlar även den historiska utvecklingen av olika medier i regionen liksom den nuvarande situationen. Modulen ger således studenten både verktyg för att utföra en medievetenskaplig analys, och kunskap om medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika.

  4. Genus och feminism i Mellanöstern, 7.5 hp
  Denna modul introducerar studenterna för genusvetenskap och ger ett genusvetenskapligt perspektiv på  Mellanöstern och Nordafrika. Olika former av feminism och kvinnorörelsers historiska utveckling och nutida situation i Mellanöstern och Nordafrika studeras, liksom konstruktionen av femininet och maskulinitet i diskurser och praktiker.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT23 finns i läroplattformen Athena.
  Media och förändring i Mellanöstern, 7.5 hp: Athena
  Genus och feminism i Mellanöstern, 7.5 hp: Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Textläsning III, 7.5 hp examineras genom en skriftlig översättningsuppgift, en self assessment, en muntlig diskussion av översättningsuppgiften, en skriftlig och muntlig redovisning av ett skönlitterärt verk i översättning, samt transkribering av en kortare text.

  Språkfärdighet IV, 7.5 hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt muntlig examination.

  Media och förändring i Mellanöstern, 7.5 hp, och Genus och feminism i Mellanöstern, 7.5hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Hel kurs: Astrid Ottosson al-Bitar
  Textläsning III: Astrid Ottosson al-Bitar
  Språkfärdighet IV: Samim Elias
  Media och förändring i Mellanöstern: Elena Chiti
  Genus och feminism i Mellanöstern: Elena Chiti

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström

  Telefon: 08-16 29 43