Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanöstern- och Nordafrikastudier III

Kursen innehåller tredje terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom denna kurs kommer studenten att fördjupa sig i regionens politiska och ekonomiska utveckling, arabisk litteratur, litterär analys och grundläggande vetenskapsteori och forskningsmetodik.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Textanalys: Litterära texter, 7.5 hp
  Inom denna delkurs läser och analyserar studenten arabisk skönlitterär text i översättning. Delkursen behandlar arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och ger kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext. Studenten tillägnar sig även kunskaper i grundläggande litteraturvetenskaplig teori och metod.

  Forskningsdesign och metoder, 7.5 hp
  Denna delkurs ger en genomgång av grunderna inom forskningsdesign och vetenskapliga metoder. Studenten undervisas även i hur man lägger upp en plan för en egen vetenskaplig studie och hur detta redovisas i en projektbeskrivning.

  Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi, 15 hp
  Kursen ger en introduktion till Mellanöstern och Nordafrikas politiska och ekonomiska landskap samt förutsättningarna för politisk och ekonomisk utveckling.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Undervisningen sker på svenska och/eller engelska enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlista för varje delkurs/modul HT23 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi, 15 hp, och Textanalys: Litterära texter, 7.5 hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, i form av essäuppgifter.

  Forskningsdesign och metoder, 7.5 hp, examineras genom en skriftlig projektbeskrivning baserad på en tidigare kandidatuppsats skriven av en annan student, en muntlig presentation av projektbeskrivningen, samt en skriftlig projektbeskrivning av ett eget forskningsprojekt, samt ett utkast till projektbeskrivningen.

  Examinator

  Hel kurs: Elena Chiti
  Textanalys: Litterära texter: Tania al-Saadi
  Forskningsdesign och metoder: Tania al-Saadi
  MENA:s politik & ekonomi: Elena Chiti

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43