Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien

Denna kurs ger en introduktion till de mänskliga rättigheterna ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen startar med en filosofihistorisk introduktion kring de mänskliga rättigheterna där några centrala tänkare och tanketraditioner presenteras och analyseras.

Därefter behandlas framväxten av FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna och dess historiska föregångare såsom den franska deklarationen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna (1789) och den amerikanska självständighetsförklaringen (1776). Den efterkommande utvecklingen kring mänskliga rättigheter i form av nya deklarationer och konventioner kommer även att belysas. Särskilt fokus ligger sedan på aktuella mänskliga rättighetsutmaningar med en särskild tonvikt på Turkiet, Mellanöstern och Östasien och de mänskliga rättigheternas ställning i muslimska och konfucianska tanketraditioner.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar mänskliga rättigheter ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, inbegripet filosofiska, historiska och juridiska spörsmål.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen i Athena.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation och upplägg hittar ni i läroplattformen Athena

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Hans Ingvar Roth

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43