Examensarbete för masterexamen i kriminologi, 30 hp

Om utbildningen

I kursen ska studenten självständigt, med stöd av handledning, utföra ett forskningsarbete som redovisas i en vetenskaplig uppsats. I uppsatsen ska studenten visa fördjupade kunskaper i kriminologisk teori, metod och analys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen