Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kriminologi (Distans) I

Har våldsbrottsligheten ökat eller minskat de senaste 50 åren? Hårdare straff - funkar det verkligen?

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Här hittar du information om registrering, lärplattform osv.

Registrering

När du aktiverat ditt universitetskonto enligt instruktionerna ovan behöver du registrera dig på din kurs på Ladok. Registreringsperioden pågår mellan 7 och 16 augusti 2023 (om inget annat angetts i informationsmailet som går ut i samband med andra antagningsbeskedet). Om du inte registrerar dig senast den 16 augusti har du tackat nej till din plats, och platsen kommer erbjudas en reservplacerad sökande. Observera att du själv ansvarar för att din registrering har gått igenom. 

Notera också att du inte kan aktivera ditt universitetskonto förrän registreringen öppnar dvs den 7 augusti 2023.

Athena - Vår lärplattform

Vi använder lärplattformen Athena för samtliga våra kurser. Där sker den mesta av kommuniktationen med kursansvariga och undervisande lärare. Vi rekommenderar därför att du bekantar dig med Athena i god tid innan kursstart. Om du vill ha notifieringar om vad som händer just på din kurs, meddelanden från lärare med mera så behöver du ändra inställningarna och godkänna att appen får skicka notifieringar. Du hittar instruktioner om hur du gör det i Serviceportalen.

Upprop och introduktion

Kriminologiska institutionen har inga upprop för sina utbildningar, utan endast webbregistrering. Din utbildning startar vid det första schemalagda tillfället. Vanligtvis kombineras den första föreläsningen med en introduktion till utbildningen.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor (VI) innebär det att du vid tillfället för urvalet inte uppfyllde behörighetskraven till din utbildning. Mellan 1 och 15 augusti kommer vi manuellt att plocka bort villkoret på alla som då är behöriga. Det är inte möjligt att webbregistrera sig förrän villkoret är borttaget, men om du vet att du uppfyller behörighetskraven kommer vi alltså att ta bort villkoret och du kommer att kunna webbregistrera dig (enligt instruktionerna för antagna ovan) före kursstart.

Då arbetet med att manuellt plocka bort villkor kommer att vara mycket tidskrävande, kommer vi att ha begränsat med tid att svara på mail rörande detta. Vi ber därför att du avvaktar med att kontakta oss till den 15 augusti om du inte kan webbregistrera dig fastän du vet att du uppfyller behörighetskraven.

Viktigt! Om du är antagen med villkor men inte kan uppnå behörighet innan webbregistreringen stänger den 16 augusti 2023 behöver du bekräfta till oss att du vill behålla din plats, i annat fall går din plats till reservplacerade sökanden. Maila din bekräftelse till studentexpeditionen@criminology.su.se.

OBS! Detta innebär inte att du kommer att bli antagen, utan att vi ger dig en möjlighet att inkomma med kompletteringar. Senast 3 veckor efter terminsstart (18 september) har du möjlighet att komplettera dina poäng. Uppfyller du inte behörighetskravet den18 september så förlorar du din plats.

Reservantagning

Vi har inga reservupprop på våra utbildningar. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kommer att kontaktas via e-mail. Platserna tilldelas enligt turordning angiven av antagningsenheten. Blir du erbjuden en plats kommer vi vilja ha svar från dig omgående (inom ett dygn) – är du fortfarande intresserad av att läsa kursen ber vi dig därför att vara extra uppmärksam på mail från oss under perioden 17 augusti till 28 augusti. Har du blivit erbjuden en plats och inte tackat ja inom ett dygn kommer din plats stå till förfogande till nästa i turordningen.

Arbetet med antagning och reservantagning är tidskrävande, vilket betyder att våra möjligheter att besvara frågor kring enskilda fall gällande reservantagningen är begränsade. Vi kan heller inte se hur din reservplats uppdateras under antagning och reservantagning.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Hos oss får du djupdyka i ovanstående frågor och mycket mer. Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem.

Du får lära dig teorier om varför människor begår brott samt om de åtgärder som samhället riktar mot brott. Du får kunskap om grundläggande metoder och hur vi på olika sätt kan mäta och ta reda på hur brottsligheten ser ut i samhället. Fokus läggs även på kriminalpolitik och frågan om vilka effekter vi kan se (och inte se) av samhällets olika insatser och åtgärder mot brott.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:

  Allmän översiktskurs, 10 hp
  Allmän översiktkurs ger en bred översikt av ämnet kriminologi. Kursen består av ett antal delmoment som på olika sätt berör kriminologiska aspekter på brottslighet, lagstiftning och reaktion på brott. I kursen får studenten lära sig grundläggande kriminologiska begrepp och definitioner, olika metoder för att studera brottslighetens omfattning, karaktär samt förändringar över tid samt olika metodologiska utmaningar som mätningen av brottslighet innebär - exempelvis dold brottslighet. Ett annat fokus är teorier om brottslighetens orsaker samt deras relevans vid 1) studier av olika traditionella aspekter av brottsligheten som ungdomsbrott, kön, genus, etnicitet och brott 2) brottstyper som våldsbrott och egendomsbrott, organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet samt folkrättsbrott. 

  Metod I, 10 hp
  Det övergripande syftet med Metod I är att ge studenten grundläggande kunskaper i metod så att denne ska kunna bedöma och förhålla sig kritisk till olika kriminologiska forskningsrapporter och undersökningar. Studenten kommer att få en överblick över de vanligaste datainsamlings – och analysmetoderna inom kriminologin, som intervjuer, enkäter, innehållsanalys, registerdata och statistiska metoder. Studenten kommer att få lära sig relevanta begrepp och applicera dem i enklare metodövningar.

  Kriminalpolitik, 10 hp
  Kursens syfte är att ge en översiktlig bild av olika kriminalpolitiska åtgärder som har tillämpats under åren, samt att med beaktande av metodologiska problem påvisa effekten av dessa åtgärder. Brottspreventiva metoder och rättsväsendets hantering av brott kommer att belysas utifrån ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Sammanfattningsvis är det övergripande syftet med kursen att du ska lära dig att förstå och kritiskt förhålla dig till åtgärder som samhället riktar mot brottslighet.

  Undervisning

  Detta är en distans och all undervisning bedrivs via en internetbaserad lärandeplattform. Samtliga föreläsningar är förinspelade och inga tidbestämda träffar på campus eller digitalt förekommer.

  Undervisningen, som är obligatorisk, består av studiebloggar, lärandedialoger samt individuella inlämningsuppgifter och flervalsfrågetest. Aktivt deltagande krävs vid alla moment. All undervisning är asynkron så det finns ett stort individuellt utrymme för att bestämma när uppgifterna ska genomföras. Om studenten ändå missar obligatoriska inlämningstider finns möjlighet för komplettering genom individuella skriftliga uppgifter som tilldelas av examinator.

  Examination

  Samtliga delkurser examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema kommer finnas tillgängligt från och med kursstart på kurssajten Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För frågor om innehåll och upplägg hänvisas till kursansvariga:

  Allmän översiktskurs: Christoffer Carlsson
  Metod I: Kalle Tryggvesson och Fredrik Sivertsson
  Kriminalpolitik: Siri Haavimb

  För övriga frågor om kursen kontakta Studentexpeditionen