Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ostia - livet och döden i en romersk hamnstad

Denna kurs ger en introduktion till den romerska hamnstaden Ostias historia och arkeologi.

Kursen behandlar Ostias materiella lämningar och hur man utifrån dem kan rekonstruera den levande antika staden. Fokus ligger på romersk urbanism, boendeformer och stadens historia från 300-talet f.Kr. fram till och med senantiken. Dessutom studeras politiska, sociala, religiösa och estetiska normsystem som utgjorde ramen för det vardagliga livet. Kursen berör också forskning om Ostia från början av 1900-talet fram till våra dagar, med fördjupning i nya metoder och aktuell ostiaforskning. Kursen omfattar studier av arkeologiskt material (t.ex. keramik, väggmåleri, mosaiker och skulptur), arkitektoniska lämningar, historiska textkällor och inskriftsmaterial som berör staden Ostia.

Undervisnings- och examinationsform HT2022

Undervisningen består av både digitala föreläsningar och seminarier med övningar via zoom i början av terminen. Om förutsättningarna förändras kommer undervisning ske på institutionen (Campusundervisning) med möjlighet till digitalt deltagande (hybridundervisning). 
Kursen examineras genom en hemtentamen.
Kursansvarig: Arja Karivieri
Examinator: Lena Sjögren

Ostia, teatermasker i relief. Foto: Alinari Archives / Universal Images Group.
 • Kursupplägg

  Kursen ges kvällstid (18.00-20.00) och är förlagd till tisdagar.

  Delkurser

  Kursen är en fristående kurs om 15hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • redogöra för Ostias materiella lämningar och historia
  • reflektera över politiska, sociala, religiösa och estetiska normsystem
  • kritiskt granska olika typer av antikt källmaterial
  • reflektera över modern forskning och teoribildning om Ostia och romersk urbanism

  Examination

  Kursen examineras genom aktivt deltagande på lektioner, muntliga redovisningar, skriftligt PM och obligatorisk närvaro.

  Examinator

  Lena Sjögren

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör