Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ostia - metodologiska och teoretiska aspekter i romersk urbanism

Syftet med denna kurs är att ge en metodologisk och teoretisk fördjupning i romersk urbanism med fokus på den romerska hamnstaden Ostia.

Kursen tillhandahåller analytiska redskap för att studera och tolka olika ekonomiska och sociala aspekter av livet i staden under antiken, t.ex. identitet, mobilitet, hälsa och diet. Även enskilda individers livshistorier kommer att uppmärksammas. För att kunna studera dessa aspekter krävs att flera olika typer av källmaterial analyseras: historiska texter, inskrifter, arkeologiska fynd och arkitektoniska lämningar. Vidare studeras olika vetenskapliga metoder som används för att tolka materialet som exempelvis osteoarkeologiska analyser, DNA-studier, isotopanalyser, geofysiska metoder, fotogrammetri, 3D- modellering, statistik och paleobotaniska analyser.


 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Fristående kurs på avancerad nivå om 7,5hp.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • redogöra för olika analysmetoder som används på antikt källmaterial
  • tillämpa metoder och teorier som berör romersk urbanism
  • problematisera metoder för analysarbetet
  • formulera förslag till vidare forskning om romersk urbanism

  Examination

  Kursen examineras genom aktivt deltagande på lektioner, muntliga och skriftliga redovisningar samt obligatorisk närvaro.

  Examinator

  Ann-Louise Schallin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör