Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ostia - metodologiska och teoretiska aspekter i romersk urbanism

Syftet med denna kurs är att ge en metodologisk och teoretisk fördjupning i romersk urbanism med fokus på den romerska hamnstaden Ostia. Kursen tillhandahåller analytiska redskap för att studera och tolka olika ekonomiska och sociala aspekter av livet i staden under antiken, t.ex. identitet, mobilitet, hälsa och diet. Även enskilda individers livshistorier kommer att uppmärksammas. För att kunna studera dessa aspekter krävs att flera olika typer av källmaterial analyseras: historiska texter, inskrifter, arkeologiska fynd och arkitektoniska lämningar. Vidare studeras olika vetenskapliga metoder som används för att tolka materialet som exempelvis osteoarkeologiska analyser, DNA-studier, isotopanalyser, geofysiska metoder, fotogrammetri, 3D- modellering, statistik och paleobotaniska analyser.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • redogöra för olika analysmetoder som används på antikt källmaterial
  • tillämpa metoder och teorier som berör romersk urbanism
  • problematisera metoder för analysarbetet
  • formulera förslag till vidare forskning om romersk urbanism
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se