Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Antikvetenskapens material, metoder och teorier I

Kursen behandlar den vetenskapsteoretiska utvecklingen av antikvetenskapen genom att analysera hur material och frågeställningar har behandlats utifrån olika metoder och perspektiv i olika tidsperioder.

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för olika typer av källmaterial som antikvetenskapen arbetar med. Exempel på antika skriftliga källor och materiella lämningar analyseras utifrån olika metoder och teorier. Kursen ger därmed en ökad insikt i förutsättningar och traditioner som kännetecknar ämnets olika forskningsfält, såsom antikhistoria, klassisk arkeologi, konstvetenskap och religionshistoria.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi inriktning Antikens kultur och samhällsliv, men den går även att läsa som en fristående kurs.

Undervisnings- och examinationsformer 

Undervisning består av seminarier på institutionen (Campusundervisning).  Kursen examineras genom en muntlig redovisning och hemtentamen. 
 

Staty