Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antikvetenskapens material, metoder och teorier II

Kursen består av praktikarbete som berör material relevant för antikvetenskapliga studier. Praktik kan genomföras i samband med ett pågående arkeologiskt fältprojekt i medelhavsområdet, samt i arkiv eller på museer. Studenten tränas i det praktiska handhavandet av olika typer av källmaterial anpassat efter var praktikarbetet genomförs. Praktiken syftar till att ge erfarenhet av arbete inom något av ämnets centrala studieområden såsom antikhistoria, arkeologi eller konstvetenskap.

Kursen Antikvetenskapens material, metoder och teorier II, 7.5 hp är obligatorisk inom Masterprogrammet i Arkeologi inriktning Antikens kultur och samhällsliv, men kan även läsas som en fristående kurs. Anmälan sker via antagning.se.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av handledd praktik. Därutöver ingår studiebesök i museer och på forskningsinstitutioner.

  Undervisnings- och examinationsform VT2021

  Undervisningen består av praktikarbete på plats vald i samråd med kursansvarig lärare. Kursen kan genomföras om praktikplats kan ges under rådande omständigheter. Kursen examineras genom en skriftlig rapport.
  Kursansvarig: Ann-Louise Schallin
  Examinator: Lena Sjögren

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Identifiera och applicera dokumentations- och undersökningsmetoder för olika materialkategorier
  - Tillämpa olika typer av undersökningsmetoder på arkeologiskt och/eller historiskt källmaterial
  -Analysera, problematisera och reflektera över olika teoretiska perspektiv och begrepp i relation till dagsaktuella debatter inom, eller med anknytning till arkeologi, kulturarv och kulturmiljövård vid Medelhavet
   

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig rapport.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Ann-Louise Schallin
  E-post: ann-louise.schallin@antiken.su.se

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör