Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Problemformulering i antikvetenskaplig forskning

Kursen ger fördjupande kunskaper om forskningsprocesser som kännetecknar olika vetenskapliga fält inom antikvetenskapen.

Kursen behandlar problemformulering inom antikvetenskapen. Studenten tränas att självständigt identifiera relevanta forskningsproblem som berör antikvetenskapen och presentera dessa i skriftlig form. Kursen ger fördjupande kunskaper om forskningsprocesser som kännetecknar olika vetenskapliga fält inom antikvetenskapen. Detta innefattar sökning och läsning av olika typer av forskningslitteratur samt formulering av adekvata frågeställningar, metoder och teoretiska perspektiv som kan tillämpas på en problemställning och ett antikt källmaterial. 

 • Kursupplägg

  Kursmål

  För godkänt resultat ska studenten kunna: 

  - formulera syfte och centrala frågor i förhållande till identifierat vetenskapligt problem
  - söka relevant forskningslitteratur och förhålla sig till aktuellt forskningsläge
  - argumentera för vald metod och relevanta perspektiv i lösningen av ett vetenskapligt problem
  - kritiskt värdera och tolka antika källor och tidigare forskning för att kunna besvara frågeställningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier på Campus. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av PM.

  Examinator

  Arja Karivieri

  arja.karivieri@antiken.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig
  Utbildningsadministratör
  Studievägledare