Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologi II

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du får grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av äldre tiders kulturförhållanden och samhällen. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning. Du får tillämpa dessa kunskaper i ett grupparbete och i en individuell mindre uppsats. Vidare får du deltaga i arkeologiska fältarbeten.

Genom kursens betoning på kritiskt tänkande, på att arbeta i grupp, både med teoretisk och praktisk inriktning, samt individuell uppsatsskrivning är kursen användbar i en mängd olika yrken.

 • Kursupplägg

  Arkeologi II, 30 hp, kan läsas inom Kandidatprogrammet i arkeologi eller som fristående kurs. Kursen ges under vårterminen.

   

  Delkurser

  Arkeologi II, 30 hp är uppdelad i fyra delkurser:

  Teori och metod (7,5 hp)
  Gruppuppgift (7,5 hp)
  Uppsats (7,5 hp)
  Grundläggande fältkurs (7,5 hp)

  Undervisning

  Undervisningen sker i form avföreläsningar, gruppövningar, enskild handledning och fältarbete/exkursioner. Beroende på ekonomi, gruppstorlek m.m. kan undervisningsformerna ändras.

  Undervisnings- och examinationsformer VT2021:

  Delkurs 1: Delkursen ges på distans och examineras genom en salstenta.

  Delkurs 2: Delkuren ges på distans och examineras genom grupparbete.

  Delkurs 3: Uppsatshandlingen sker på campus.

  Delkurs 4: Undervisningen sker i fält.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna tillämpa och kritiskt värdera teoretiska och metodiska kunskaper om hur tolkningar kring mänskliga samhällens variation över tid och rum under äldre tid ska förstås Du ska även kunna tillämpa detta i ett försök att åstadkomma ny arkeologisk kunskap.

  Vidare ska du kunna visa grundläggande kunskaper i arkeologiskt fältarbete.

  Examination

  Kursen examineras genom salsskrivning/hemskrivning, redovisning avgrupparbete, bedömning av uppsats samt obligatorisk närvaro.

  Examinator

  Anders Carlsson
  E-post: anders.carlsson@ark.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Arkeologi II

  • Arwill-Nordbladh, Elisabeth 2001. Genusforskning inom arkeologin. Högskoleverket. 73 s. Pdf på hemsidan.
  • Olsen, Bjørnar. 2003. Från ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Studentlitteratur. 286 s.
  • Renfrew, Colin & Bahn, Paul. 2008 eller senare. Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames & Hudson. 656 s. Uppslagsbok. Läses kursivt.
  • Trigger, Bruce. 2006. A History of Archaeological Thought. Cambridge University Press. 730 s.
  • Cornell, P. & Fahlander, F. 2002. Stumma monument. Inledning till mikroarkeologi, Göteborg (s76-85). (Tillgänglig digitalt).
  • Höglund, M. 2013. Ett lantmäteri med landets resurser i fokus, I: Gussarsson Wijk, M., Höglund, M. & Lundström, B. (red), Med kartan i fokus: en vägledning till de civila och militära kartorna i Riksarkivet. Stockholm: Riksarkivet, pp 52-80.
  • Fahlander, F. Att söka litteratur, kompendie i pdf-format. (Tillgänglig digitalt).
  • Liahaugen, S. 2013. Från sten till data - En studie av FMIS forskningspotential för GIS och landskapsarkeologi, Masteruppsats, Uppsala Univ. (Tillgänglig digitalt).
  • Nilsson, S. 2001. Liten hjälpreda för läsning och tolkning av historiska kartor och kulturlandskap, kompendie i pdf-format. (Tillgänglig digitalt).
  • Burenhult, G 1999-2000. Arkeologi i Norden del 1 & 2. Stockholm: Natur och kultur.
  • Baudou, E. 1985. Archaeological Source Criticism and the History of Modern Cultivation in Denmark, K. Kristiansen (red), Archaeological formation processes: the representativity of archaeological remains from Danish prehistory, København: Nationalmuseum.
  • Hyenstrand, Å. 1979. Arkeologisk regionindelning av Sverige. Stockholm: Dokumentationsbyrån, Riksantikvarieämbetet.
  • Janson, S. & Lundberg, E. B. (red.) 1980. Med arkeologen Sverige runt: [en uppslagsbok]. 2., omarb. och utök. uppl. Stockholm: Forum.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvariga lärare
  Anders Carlsson
  E-post: anders.carlsson@ark.su.se