Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologi II

Du får grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av äldre tiders kulturförhållanden och samhällen. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning. Du får tillämpa dessa kunskaper i ett grupparbete och i en individuell mindre uppsats. Vidare får du deltaga i arkeologiska fältarbeten.

Genom kursens betoning på kritiskt tänkande, på att arbeta i grupp, både med teoretisk och praktisk inriktning, samt individuell uppsatsskrivning är kursen användbar i en mängd olika yrken.

 • Kursupplägg

  Arkeologi II, 30 hp, kan läsas inom Kandidatprogrammet i arkeologi eller som fristående kurs. Kursen ges under vårterminen.

   

  Delkurser

  Arkeologi II, 30 hp är uppdelad i fyra delkurser:

  Teori och metod i arkeologisk forskning (7,5 hp)
  Gruppuppgift (7,5 hp)
  Uppsats (7,5 hp)
  Grundläggande fältkurs (7,5 hp)

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, enskild handledning, fältarbete och exkursion. Beroende på ekonomi,  gruppstorlek m.m. kan undervisningsformerna ändras.

  Undervisningen hålls på campus och i fält. 

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna tillämpa och kritiskt värdera teoretiska och metodiska kunskaper om hur tolkningar kring mänskliga samhällens variation över tid och rum under äldre tid ska förstås Du ska även kunna tillämpa detta i ett försök att åstadkomma ny arkeologisk kunskap.

  Vidare ska du kunna visa grundläggande kunskaper i arkeologiskt fältarbete.

  Examination

  Kursen examineras genom salsskrivning/hemskrivning, redovisning av grupparbete, bedömning av uppsats samt obligatorisk närvaro.

  Examinator

  Nanouschka Myrberg Burström
  E-post: nanouschka.burstrom@ark.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Studieadministratör