Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Global arkeologi

Kursen behandlar arkeologiska frågor från äldsta tid till nutid i ett globalt perspektiv.

Kursen syftar till att genom ett brett geografiskt perspektiv visa hur olika kontinenters historia är sammanflätade med varandra genom rörelser av människor, idéer och föremål. Kursen uppmärksammar historiska globaliseringsprocesser och hur dessa kommer till uttryck i det arkeologiska källmaterialet. Kursen uppmärksammar även hur eurocentriska perspektiv påverkat bilden av andra kontinenters historia.

Undervisningen sker på campus i Wallenberglaboratoriet.

 

Karta över världen från 1584. Två cirklar som visar Nord- och Sydamerika och Europa, Afrikas,  Asien
World map from the Admiralty Collection, United Kingdom Hydrographic Office (UKHO), published in 1584 by Abraham Ortelins.