Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global arkeologi

 • 7,5 hp

Kursen behandlar arkeologiska frågor från äldsta tid till nutid i ett globalt perspektiv.

Kursen syftar till att genom ett brett geografiskt perspektiv visa hur olika kontinenters historia är sammanflätade med varandra genom rörelser av människor, idéer och föremål. Kursen uppmärksammar historiska globaliseringsprocesser och hur dessa kommer till uttryck i det arkeologiska källmaterialet. Kursen uppmärksammar även hur eurocentriska perspektiv påverkat bilden av andra kontinenters historia.

 • Kursupplägg

  Kursen Global arkeologi, 7,5hp, ges för första gången hösten 2021.

  Kursen består av både föreläsningar och studiebesök, under rådande pandemi kan detta komma att ändras till digital undervisning. Information om undervisningen inför hösten 21 kommer under våren.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier samt studiebesök.

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:

  - ge exempel på hur olika kontinenters historia är sammanflätade med varandra
  - redogöra för historiska globaliseringsprocesser och hur dessa kommer till uttryck i det arkeologiskakällmaterialet
  - redogöra för hur eurocentriska perspektiv påverkat bilden av andra kontinenters historia

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista kommer att finnas tillgänglig här senast två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvariga lärare