Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global arkeologi

Kursen behandlar arkeologiska frågor från äldsta tid till nutid i ett globalt perspektiv.

Kursen syftar till att genom ett brett geografiskt perspektiv visa hur olika kontinenters historia är sammanflätade med varandra genom rörelser av människor, idéer och föremål. Kursen uppmärksammar historiska globaliseringsprocesser och hur dessa kommer till uttryck i det arkeologiska källmaterialet. Kursen uppmärksammar även hur eurocentriska perspektiv påverkat bilden av andra kontinenters historia.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2021

Undervisningen sker på campus, om inte rådande restriktioner kräver annat, vilket i nuläget innebär att all undervisning äger rum i Wallenberglaboratoriet.

Examinationsform:
Kursen examineras genom en hemtentamen.

Karta över världen från 1584. Två cirklar som visar Nord- och Sydamerika och Europa, Afrikas, Asien
World map from the Admiralty Collection, United Kingdom Hydrographic Office (UKHO), published in 1584 by Abraham Ortelins.
 • Kursupplägg

  Kursen Global arkeologi, 7,5hp, ges för första gången hösten 2021.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar, seminarier och studiebesök.

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:

  - ge exempel på hur olika kontinenters historia är sammanflätade med varandra
  - redogöra för historiska globaliseringsprocesser och hur dessa kommer till uttryck i det arkeologiskakällmaterialet
  - redogöra för hur eurocentriska perspektiv påverkat bilden av andra kontinenters historia

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema: Global arkeologi HT21

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör
  Studievägledare
  Kursansvarig lärare