Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritiska perspektiv i arkeologi I

Kursen diskuterar aktuella teoretiska perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskaperna och deras bidrag till kritiska reflektioner kring arkeologiska frågeställningar och ämnets roll i samtiden. Dessa perspektiv och begrepp behandlas och sätts i relation till dagens arkeologi och kulturarvsverksamhet.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi. Endast registrering.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020:

Kursansvarig lärare och examinator: Jan Apel
Kursen ges på campus (Wallenberglaboratoriet) och examineras med en hemtentamen.

 

 • Kursupplägg

  I kursen presenteras aktuella teoretiska perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap och hur de tillämpas i arkeologisk forskning. Fokus ligger på hur dessa perspektiv bidragit till kritiska reflektioner kring arkeologiska frågeställningar, både i relation till studiet av källmaterialet och till ämnets roll i samtiden.

  Kursen består av föreläsningar, textseminarier och ett specialarbete och utgår från aktuella teoretiska perspektiv i arkeologi med utgångspunkt i Oliver Harris and Craig Cipollas bok Archaeological Theory in the New Millennium: Introducing Current Perspectives (Abingdon: Routledge, 2017).

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av tematiska föreläsningar, lärarledda textseminarier och gruppövningar med handledning av lärare. All undervisning är obligatorisk.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Självständigt och kritiskt förhålla sig till avancerade teoretiska perspektiv och kunna integrera dem i arkeologiska frågeställningar.
  - Visa på kritsika perspektivs betydelse för arkeologi, kulturarv och kulturmiljsvårdsfrågor.
  - Analysera, problematisera och reflektera över olika teoretiska perspektiv och begrepp i relation till dags aktuella debatter inom, eller med anknytning till arkeologi, kulturarv och kulturmiljövård.

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning. Närvaro vid föreläsningar, textseminarier och presentationer är obligatoriska. Frånvaro kan kompesneras med en kompletteringsuppgift.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Ansvarig lärare
  Jan Apel
  E-post: jan.apel@ark.su.se