Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologisk forskningsetik

Kursen behandlar god forskningssed och forskningsetik inom arkeologi, med särskilt fokus på analyser av mänskliga kvarlevor och arkeologiska föremål.

För den som analyserar det fysiska arkeologiska källmaterialet, behandlar kursen ett antal centrala etiska frågor, såsom etisk hantering, destruktiv provtagning, gallring, repatriering och återbegravning, etikprövning, utställning, publicering och handel med arkeologiskt källmaterial. Kursen ger även fördjupad kunskap om hur lagstiftning, regelverk och riktlinjer för arkeologisk forskning skiljer sig åt mellan olika länder. 

 • Kursupplägg

  Kursen är obligatorisk för studenter som läser Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi eller Osteoarkeologi, men kan även läsas som fristående kurs, särskilt lämplig för sökande som arbetar med analyser av det fysiska källmaterialet, vilket ställer särskilda krav på ett etiskt förhållningssätt.

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:
  - redogöra för centrala etiska begrepp, deras innebörd och implikationer för den arkeologiska verksamheten
  - analysera och problematisera viktiga likheter och skillnader i synen på vad som betraktas som ett etiskt förhållningssätt inom arkeologi i olika länder
  - diskutera ett arkeologiskt etiskt dilemma och väga argument för och emot olika praxis med hänvisning till relevant litteratur, codex eller lagstiftning.
   

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och hemskrivning.

  Examinator

  Gunilla Eriksson
  gunilla.eriksson@arklab.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministratör
  Studievägledare och studieadministratör