Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältkurs i laborativ arkeologi

Kursen ger en fördjupad kännedom i arkeologisk undersökningsteknik och prospektering med särskild laborativ inriktning.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i arkeologisk undersöknings- och dokumentationsteknik, prospektering, prov- och fyndhantering, att administrera en arkeologisk undersökning samt att självständigt färdigställa undersökningsplan och rapport i enlighet med gällande regler.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi, men kursen går även att läsa som en fristående kurs. Kursen söks genom antagning.se.

 • Kursupplägg

  Kursen Fältkurs i laborativ arkeologi består av två delkurser Prospektering och planering (7,5 hp) och Prov och fyndhantering (7,5 hp).

  Delkurser

  I delkurs Prospektering och planering, genomförs en prospektering som avrapporteras. Vidare färdigställs en undersökningsplan och en provtagningsplan inför undersökningarna i delkurs Prov och fyndhantering.

  I delkurs Prov och fyndhantering, genomförs en arkeologisk undersökning, där du har särskilt ansvar för prov- och fyndhantering genom att provtagningsplanen tillämpas, som avrapporteras.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, fältarbete och handledning. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisnings- och examinationsformer VT2021

  Delkurs 1
  Prospektering och planering kommer att ske på distans

  Delkurs 2
  Prov- och fyndhantering planeras att ske i fält, precis period är dock ännu ej fastställt.

  Båda delkurserna examineras genom en examinationsportfölj.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  Delkurs Prospektering och planering:
  - Utföra arkelogisk prospektering av ett fornlämningsområde, dvs lägga ut ett rutsystem i landkapet med eller utan hjälp av totalstation, mäta av området med slingram, ta jordprover med sticksond och utföra en fosfatanalys (fältspektrofotometer).
  - I kartform visa resultaten från prospekteringen samt tolka dessa data.
  - Självständigt färdigställa en arkeologisk undersökningsplan.
  - Lägga upp en provtagningsstrategi för undersökningsobjektet relevanta frågeställningar.

  Delkurs Prov och fyndhantering:
  - Redogöra för rutinerna vid en arkeologisk undersökning.
  - Redogöra för strategrafins principer (inkl begrepp som terminus post quem och terminus ante quem).
  - Avgränsa, undersöka och dokumentera anläggninar och lager och kunna argumentera för vald undersöknings- och dokumentationsteknik utifrån anläggningens och lagrets karaktär.
  - Kunna argumentera för vald strategi utifrån frågeställninegn och objektets karaktär.
  - Ta och handha fynd och prover samt argumentera för hur detta görs på bästa sätt för de vanligaste naturvetenskapliga och tekniska analysmetoderna.
  - Självständigt färdigställa en rapport av en arkeologisk undersökning i enlighet med gällande regler.

  Examination

  Delkurs Prospektering och planering examineras genom en examinationsportfölj bestående av rapport, provtagnings- och undersökningsplaner. Delkurs Prov och fyndhantering examiners genom en reflekterande fätjournal och rapport.

   

  Examinator

  Sven Isaksson
  E-post: sven.isaksson@arklab.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.su

  Kursansvarig lärare
  Sven Isaksson
  E-post: sven.isaksson@arklab.su.se