Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Osteoarkeologisk yrkespraktik

Kursen ger en värdefull erfarenhet och en viktig inblick i ett framtida arbetsliv som osteoarkeolog.

Institutionen har etablerat goda kontakter till flera museer, främst i Stockholmsområdet, där vi i samarbete med museerna ordnar yrkespraktik för studenter inom ämnet. Målet är att praktiken ger kursdeltagarna insikter om antikvarisk hantering av arkeologiska skelett­samling – om deras tillkomsthistoria och koppling till ämneshistorien, förvaring, vård samt etiska perspektiv. Utställningsarbete kan ingå.

Arbetsuppgifterna kan inkludera ompackning av osteoarkeologiska fyndmaterial, ny- eller omregistrering, katalogisering och/eller magasinering och av olika typer av samlingar. En introduktion till digitala system som används av museerna ingår. Viktigt är att studenterna inom praktiken får en chans att använda sin specialistkompetens i ett yrkeslivssammanhang där museerna i sin tur får en inblick i värdet av denna kunskap. Det är ett förkunskapskrav att man har studerat osteoarkeologi eller motsvarande ämne för att ha behörighet till kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar praktisk hantering av osteoarkeologiska material och består av tio veckors praktik. Som valbar kurs på avancerad nivå i arkeologi med inriktning osteoarkeologi, ger kursen studenten fördjupade kunskaper och förberedelser inför kommande anställningar och att upprätta kontakter med arbetslivet.

  Inom kursen ges övning och färdighet i varierande antikvariska uppgifter med relevans för det osteoarkeologiska fältet.

  Praktiken sker exempelvis på museer, uppdragsarkeologiska institutioner eller andra kulturarvs- och kulturmiljövårdande institutioner.

  Undervisning

  Undervisningen består av praktik på arbetsplats med tillhörande skriftlig redovisning/reflektion av bestämt format (loggbok eller rapport eller databas). För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  All undervisning är obligatorisk. Högst tre dagars frånvaro kan kompenseras. Undervisningen sker på svenska.

  Examination

  Kursen examineras genom obligatorisk närvaro och inlämning av en, av läraren granskad, loggbok eller rapport eller databas.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Jan Storå, jan.stora@ofl.su.se